Nyheter

Få vill bygga Attefallshus

Foto: Cembrit.

Ett syfte med det så kallade Attefallshuset var att skapa fler bostäder, främst i storstadsregionen. Men en ny Sifo-undersökning från fibercementföretaget Cembrit visar att husägarna har helt andra planer än att bygga uthyrningsbostäder.

Andra juli förra året ändrades bygglagen så att det blev möjligt att uppföra en 25 kvadratmeter stor byggnad på tomten utan att ansöka om bygglov. Ett syfte med reformen var att den skulle skapa nya bostadsmöjligheter, främst i storstäderna. I februari 2014 slog Villaägarnas riksförbund fast att de så kallade Attefallshusen kunde ge 200 000 nya bostäder, enligt Cembrit. 

Företaget har låtit Sifo göra en undersökning med drygt 1 100 husägare för att se hur de helst vill tillämpa möjligheten att bygga ett sk. Attefallshus. Svaren visar att husägarna vill bygga allt annat än en ny bostad för uthyrning. Överst på önskelistan är ett uterum.

1. Uterum                                                                  20%

2. Gäststuga                                                              17%

3. Förråd                                                                     13%

4. Tillbyggnad                                                            9%

5. Bastu                                                                       8%

6. Garage                                                                    7%

7. Bostad för tonåring eller annan i familjen                   4%

8. Annat                                                                       4%

9. Bostad för uthyrning                                                 3%

När det gäller uterum finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. 26 procent av kvinnorna vill ha ett uterum jämfört med 15 procent av männen. Omvända förhållanden gäller intresset för att bygga förråd, bastu och bostad för uthyrning. 16 procent av männen vill bygga förråd jämfört med 10 procent av kvinnorna. 11 procent av männen vill bygga bastu jämfört med sex procent av kvinnorna och när det gäller att bygga bostad för uthyrning är 4 procent av männen intresserade, jämfört med 2 procent av kvinnorna.

– Attefallshus ser ut att vara ett misslyckade när det kommer till frågan om att lösa bostadsbristen eftersom viljan är liten att bygga nya bostäder, men det finns uppenbarligen många husägare som drömmer om olika husprojekt så förhoppningsvis gynnas byggbranschen och rot-marknaden av reformen, säger Anna Ranow, informationschef på Cembrit, i ett pressmeddelande.

Om undersökningen:

Sifo-undersökningen gjordes under v 25 med 1164 personer som äger sitt eget hus.