Nyheter

Fabege avyttrar fastighet i Arenastaden

Uarda 6. Foto: Fabege

Fabege genomför sin tredje affär i Arenastaden till tyska Union Investment genom försäljning av Uarda 6.

Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 6 i Arenastaden till Union Investments öppna fastighetsfond Unilmmo: Europa. Den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren har tidigare förvärvat två fastigheter av Fabege i Arenastaden, Uarda 5 och Uarda 7, båda till miljardbelopp.

Fabege kommer på uppdrag av Union Investment att förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och fortsatt driva utvecklingen i Arenastaden.

Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1,2 Mdkr före avdrag för latent skatt. Affären ger ett resultat om 93 Mkr före skatt och 176 Mkr efter skatt. I enlighet med nya redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet. Tillträde beräknas ske 31 maj 2018.

Fastigheten är belägen mitt i Arenastaden med entréer både mot Evenemangsgatan och mot Dalvägen. Fastigheten färdigställdes under 2017 med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten. Större hyresgäster är Siemens, H&M och Ambea. Den totala ytan uppgår till knappt 18 000 kvm varav cirka 17 000 kvm kontor. Fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200 000 kvm kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Jag är mycket glad över det förtroendefulla samarbete vi har tillsammans med Union Investment., kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.