Facket kräver förbättrad arbetsmiljö

Facket kräver förbättrad arbetsmiljö
Fackförbundet Byggnads vill att hela branschen ska ta krafttag och sätta arbetsmiljön i första rummet.<br> — Vi har skrikit oss hesa, nu behöver vi få draghjälp i den här frågan, säger Roger Johansson på Byggettan.

I förra veckan höll Byggnads och IF Metall en tyst minut för att hedra dem som har dött på sina arbetsplatser. Samma dag krävde de två förbundens ordförande på Dagens Nyheters debattsida att regeringen fastställer en nolltolerans mot dödsolyckor i byggbranschen och industrin, att Arbetsmiljöverket får ökade anslag och att Arbetslivsinstitutet återinrättas.

Repliken från Sveriges Byggindustriers Ola Månsson och Björn Samuelson kom samma dag. I sitt debattinlägg klargjorde de att Sveriges Byggindustrier har en nollvision mot olyckor och räknade upp flera åtgärder som redan har sjösatts för att minska olyckstalen.

Bland annat har 15 000 medarbetare gått arbetsmiljöutbildningar under de senaste två åren, och parterna har kommit överens om en utökad utbildning för skyddsombuden. Dessutom planeras ett branschgemensamt datasystem för avvikelserapportering.

— Erfarenheten och kunskapen ska inte stanna i ett enskilt företag. Vi ska inte behöva upprepa varandras misstag. Systemet är redan sjösatt, nu är det fråga om att fylla det med innehåll, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Tanken är att företaget som lägger in information kan välja om företagsnamnet ska framgå eller inte, medan själva händelsen och åtgärderna blir tillgängliga.

Dessutom lobbar Sveriges Byggindustrier för att arbetsmiljöfrågor ska få en tydligare ställning på byggutbildningarna på gymnasie- och universitetsnivå.

I juni ska Byggnads ordförande Hans Tilly träffa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) för att prata om byggbranschens olyckor.

Relaterade artiklar

Första gemensamma träffen för A-krimcentren
”Det kan bli tryckt stämning”
Byggbolag stäms på nästan en miljon kronor
Byggföretagen stämmer Byggnads