Nyheter

Fair Play Bygg överlämnade 42 tips om brott

I början av mars lämnades rapporten över till inrikesminister Anders Ygeman. Peter Leander, Fair Play Bygg, Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland, Jens Hoffman vd Dipart, Fredrik Sirberg regionsekreterare Byggnads Stockholm-Gotland och Peringvar Östblom Fair Play Bygg träffade ministern på Rosenbad Medverkade på mötet gjorde också Marie Dolk Persson, från Stockholms Byggmästareförening.

Under sitt första år har Fair Play Bygg tagit emot över 100 tips och lämnat cirka 40 av dessa vidare till olika myndigheter.

Ett ärende ledde till ett beslut i Skatteverket som ger företaget ett skattetillägg på flera miljoner kronor.

 
Fair Play Bygg har funnits i drygt ett år och bildades av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening med syfte att skapa tryggare arbetsplatser och minska kriminaliteten inom byggbranschen.

– Det är ett jättebekymmer att företag som är ärliga mister uppdrag på grund av att andra företag, mindre ärliga, lämnar lägst anbud, säger Peringvar Östblom, som tillsammans med Peter Leander utgör Fair Play Byggs arbetsgrupp.

Nu är den första årsrapporten klar. Under året har de tagit emot 106 tips, varav 43 lämnades vidare till myndigheter efter att Fair Play Bygg granskat och kompletterat informationen.

– Vi granskar alla tips vi får in och använder oss av de öppna källor som finns. Vi gör det vi kan för att få fram relevant information. Ibland tar vi hjälp av säkerhetsföretag när det handlar om att kolla uppgifter som adresser och registreringsnummer på bilar, säger Peringvar Östblom.

I de överlämnade ärendena finns totalt 93 företag och 26 av dessa företag kommer från ett och samma ärende.

– I detta ärende har organisatörerna satt i system att driva ett eller ett par företag i taget, varpå dessa företag sedan har försatts i konkurs. Dessa 26 företag misstänks ha använts som rena brottsverktyg för att få ut svarta pengar, säger Peter Leander.

Detta ärende är överlämnat till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten att gå vidare med och då får myndigheterna totalt 134 aktiva inblandade personer att gå vidare med.

Det är personer som har alla olika roller för att möjliggöra den misstänkta brottsligheten. Det kan handla om till exempel organisatörer, så kallade målvakter, rekryterare eller personer som kan hota om våld eller utföra våldshandlingar

Inte alltid, men ofta, finns kontaktinformation till uppgiftslämnaren med i tipset. Fair Play Bygg kontaktar då uppgiftslämnaren och ställer kompletterande frågor till denne.

– Självklart stannar identiteten på uppgiftslämnaren hos Fair Play Bygg, säger Peringvar Östblom.

Under utredningen är det endast arbetsgruppen som vet vilka företag som granskas. Varken Fair Play Byggs ägare eller det företag som granskas får känna till det. Detta för att det inte ska finnas någon risk att företag kan agera för att skydda sig själva om det sipprar ut att Fair Play Bygg granskar dem.

Dessutom vill man inte riskera att seriösa företag får sitt rykte förstört av Fair Play Byggs arbete.

De flesta av tipsen, 37 stycken, som lämnades vidare handlade om misstankar om svart arbetskraft och lämnades till Skatteverket.

Nyligen nystade Skatteverket också ut en härva med underlag från Fair Play Bygg. Den rörde ett ställningsföretag som bland annat använt svart arbetskraft och fuskat med skatten. Nu ska företaget enligt Skatteverkets beslut betala 3,7 miljoner kronor för obetalda skatter.myndighetspersoner

Andra ärenden som lämnats vidare till myndigheter handlar om bedrägeri, arbetsmiljöbrott, korruption, utpressning, osanna fakturor och olämpligt/olagligt boende.

– Det sistnämnda handlar om byggnadsarbetare som bor i industrilokaler, vilket är både farligt och olagligt. Lokalerna och brandskyddet är inte anpassade för att människor ska bo där, säger Peringvar Östblom.

Myndigheter som fått tips under året är Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten och en kommun.

Hur ser du på 2017, ert andra år?

– Jag hoppas att vårt arbete kan bidra till att myndigheternas kontroller och granskning utvecklas, både i omfattning och metodik. De myndighetspersoner vi har kontakt med vill göra mera, men det handlar om resurser, säger Peringvar Östblom.

FAKTA

  • Drivs och finansieras av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening.
  • Startade den 19 februari 2016 och projektet löper över tre år.
  • Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor. 
  • Tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet.
  • Granskar och värderar inlämnad information, kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor och sammanställer information för att förenkla myndigheternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen.
  • Vill du tipsa? På fairplaybygg.se finns ett formulär. Tipsare får vara anonyma om de vill.

Källa: Fairplaybygg.se