Nyheter

”Fakturamodellen tvingar leverantörer att avskeda”

Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är inte glad åt den så kallade fakturamodellen som införs för rot-avdrag i sommar.

Från och med den 1 juli i år ska betalningsrutinerna för rot-avdrag förändras. Därefter ska kunden endast betala halva arbetskostnaden, och hantverkaren ska sedan själv begära den återstående halvan av Skatteverket.

SVEP befarar att systemet kommer att leda till uteblivna betalningar, dålig likviditet och uppsägningar hos företagen om inte beställaren eller arbetet uppfyller kraven för rot-avdrag.

Oron är mycket stor hos de drygt 700 småföretagare som är medlemmar i Svenska värmepunpföreningen, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Många av dessa har hört av sig och berättat att de får problem om de ska agera bank åt sina kunder. De är oroliga för att inte få in pengarna om de i sin tur måste kräva in rot-avdraget via staten, vilket kan innebära att en del går i konkurs. Det kan i västa fall innebära hundratals uppsägningar bara i vår bransch, säger Martin Forsén, vd i SVEP, i pressmeddelandet.

Han anser att rot-avdraget i grunden är bra, men att fakturamodellen inte är lämplig för alla typer av rot-arbeten. Nu efterlyser han större förståelse för småföretagens verklighet hos politikerna:

– Ett av småföretagarnas största problem i dagsläget är dålig likviditet och det befintliga förslaget kommer att innebära att denna försämras ytterligare. Jag är rädd för att detta kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över för många av våra medlemmar och försätta ett flertal företag i en omedelbar likviditetskris, säger han.