Nyheter

Fallande priser i byggbranschen

Det är dystert i byggbranschen — och företagen ser ingen ljusning det närmsta året. <br></br> — Branschen är på väg snabbt utför, det blir allt tydligare, säger Roger Knudsen, ansvarig för Konjunkturbarometern.

Konjunkturinstitutet presenterade under torsdagen konjunkturbarometern. Byggföretagarna är allt mer pessimistiska.
— Företagen har tidigare haft välfyllda orderböcker men nu blir det sämre och missnöjet med orderläget växer, säger Roger Knudsen.

64 procent av företagen har sänkt priserna och 66 procent räknar med sänkningar det närmsta året. Två tredjedelar av företagen räknar med försämringar även på ett års sikt.

Konjunkturindikatorn har fallit med 20 procent sedan oktober, vilket betecknas som drastiskt.