Nyheter

Fällda för Lidingömordet överklagar till högsta instans

Tre av de personer som dömdes för mordet på byggföretagaren på Lidingö har överklagat domen till Högsta domstolen.
Två av dem yrkar på friande dom och den tredje att domstolen ska lindra påföljden.

I juni i år dömde Göteborgs tingsrätt sju ungdomar mellan 18 och 23 år för inblandning i mordet på Lidingöföretagaren och inblandning i ett mord på Guldheden, Göteborg. Polisens terori är att det handlade om beställningsmord. 

Längsta straffet tilldelades en 23-årig man, som dömdes till livstids fängelse för mord.
Domen överklagades till hovrätten för Västra Sverige, som i stort sett gick på tingsrättens linje. Nu har tre av de dömda överklagat domen till Högsta domstolen.

23-åringen som dömdes till 18 års fängelse i hovrätten för att ha dödat företagaren på Lidingö yrkar via sin advokat på en friande dom. Åklagarnas bevisning är inte sådan att hans inblandning är styrkt, skriver hans advokat till Högsta domstolen. 

Den 20-årige mannen som dömdes till fängelse i 14 år för mord i Guldheden samt för medhjälp till mordet på Lidingö yrkar att rubriceringen efter Göteborgsdådet ändras från mord till medhjälp till mord. Han vill samtidigt frias helt från inblandning i Lidingömordet.

I båda fallet tar advokaterna bland annat upp att en del vittnesmål går i sär och att signalement inte stämmer överens med den dömda männens.

Ett tredje överklagande i målet har kommit in från en 19-årig kvinna dömd för grovt vapenbrott. I hennes fall yrkar advokaten på att att gärningen i stället ska rubriceras som vapenbrott av normalgraden och att Högsta domstolen lindrar påföljden. 
Som grund för överklgandet yrkas att vapnet vid brottstillfället var oladdat och att någon ammunition inte fanns tillgänligt. 

För att Högsta domstolen ska ta upp målet krävs först ett prövningstillstånd.