Fälls för vilseledande marknadsföring

Fälls för vilseledande marknadsföring
Fel att påstå att produkterna är "så gott som oantändliga".

Det var fel av cellplatstillverkaren SPU att använda uttryck som ”SPU isoleringar är så gott som oantändliga” och ”Våra isoleringslösningar, de effektivaste på marknaden” i sin marknadsföring, det slår marknadsdomstolen fast i en dom.
Nu förbjuds företaget att använda liknande uttryck, och gör de det riskerar de vite på en miljon kronor.

Marknadsdomstolen slår fast att SPU har använt sig av vilseledande marknadsföring när det gäller sina produkters egenskaper.
Det är föreningen Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag, som yrkat på vite om en miljon kronor om SPU använder uttryck som ”SPU isoleringar är så gott som oantändliga”, ”Hus med SPU isolering och med mineralullisolering är lika brandsäkra” och”Bevisat säkert” i sin marknadsföring.

SPU medgav samtliga yrkanden, och att de arbetade med att korrigera dessa och att bolaget i framtiden inte kommer att använda påståendena eller andra liknande uttryck med väsentligen samma innebörd.
Trots att SPU medgav bifall i käromålet, prövade domstolen Swedisols talan, eftersom lagstiftningen är indispositiv, det vill säga tvingande.

– Det är viktigt att man kan lita på företagens marknadsföring, inte minst när det gäller så viktiga frågor som brandsäkerhet. Därför är marknadsdomstolens prejudicerande dom viktig, och vi hoppas att det innebär att företag är mer noggranna med sin produktinformation framöver, säger Conny Pettersson, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges mineralullsproducenter.

 

 

 

Relaterade artiklar

Får böter för bristande fallskydd
Jessica Löfström tilldelas Stora Säkerhetspriset
Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt
Säkerheten brast – jag vill hoppas på ett ljusare 2022