Nyheter

Fallskador vid byggen av småhus ska stoppas

Många av olyckorna inom byggbranschen inträffar vid småhusbyggande. Därför inleder Arbetsmiljöverket nu en kampanj för att motverka dessa olyckor.

Arbetsmiljöverkets projekt inleddes i januari med telefonintervjuer med småhustillverkare, som följdes upp med besök på säljkontor. De fick frågan hur väl de informerar köparna om att det är köparna själva som i egenskap av byggherre bär ansvaret för arbetsmiljön.

— Vi kontrollerar alltid om det finns en skriftlig överlåtelse av samordningsansvaret till entreprenören, annars gäller det inte, säger Håkan Asterhall på Arbetsmiljöverkets distrikt i Göteborg.

Vid inspektionerna tittar inspektörerna också så att det finns fallskydd även på gavlarna, inte bara vid takfoten. Sele och säkerhetslina är inte tillräckligt vid omfattande arbeten.

— Fallriskerna är stora vid småhusbyggen och ofta finns inga fallskydd alls, säger Håkan Asterhall.

— Vi inledde kampanjen vecka 20 med 40 inspektioner. Det resulterade i 10 omedelbara förbud på grund av avsaknad av fallskydd. 75 procent av inspektionerna ledde till någon form av krav.