Nyheter

Fältsjukhus och temporära vårdbyggnader slipper bygglov

Chefen för MRM, överste Thomas Karlsson och ställföreträdande chef Fömed C Göran Sandström under presskonferens på Stockholmsmässan, där ett fältsjukhus har byggts upp. Jimmy Croona/Försvarsmakten

Fältsjukhus ska undantas från bygglov. Det föreslår regeringen som lämnat över ett förslag till lagrådet.  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.      

Regeringen har överlämnat ett förslag till lagrådet som innebär att tidsbegränsade undantag för att kunna uppföra fältsjukhus och temporära byggnader ska kunna uppföras utan bygglov om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär att lokalerna för hälso- och sjukvårdsverksamhet inte räcker till. 
 Enligt plan- och bygglagen kan det krävas bygglov för att bygga fältsjukhus eller att anordna vårdplatser i en byggnad som vanligtvis används för något annat. Det kan även krävas bygglov för att sätta upp tält och andra tillfälliga byggnader som behövs till följd av spridningen av coronaviruset, exempelvis i anslutning till sjukhus och vårdcentraler. Boverket inkom den 26 mars med en skrivelse till Regerings­kansliet där myndigheten påtalar att det finns behov av en ändring i PBL.

– Kraven på bygglov får inte fördröja eller försvåra regionernas arbete med att anordna vårdplatser. Det är anledningen till att regeringen nu föreslår en lagändring. Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att besluta om undantag från plan- och bygglagen för att hantera

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Regeringens föreskrifter ska även kunna gälla retroaktivt. Det innebär att undantagen även ska kunna omfatta sådana tillfälliga byggnader som eventuellt redan har byggts utan bygglov.