Nyheter

Fängelse för mutor i Ukraina

Hovrätten skärper tingsrättens dom och dömer två före detta medarbetare på Sweco, en konsult och en utlandschef, till fängelse för korruption.

Mutbrottet skedde i samband med upphandlingen av ett projekt för rening av vatten och avlopp i Ukraina.

Sweco deltog i upphandlingen av ett projekt för rening av vatten och avlopp i Ukraina, ett uppdrag som var värt 30 miljoner kronor och finansierades via lån från Världsbanken och genom bistånd från Sida.

Det är två män, en svensk och en rysk medborgare, som nu har dömts för grov bestickning till fängelse i nio månader i hovrätten. De döms för att ha mutat en tjänsteman på utvecklingsministeriet i Kiev, Ukraina.

Tjänstemannen erbjöds mutor, av en konsult knuten till Sweco, för att ge Sweco information om upphandlingen, vilka konkurrenterna var och hur deras anbud såg ut. Som tack för hjälpen fick tjänstemannen en semesterresa, inklusive fickpengar, till Stockholm och Köpenhamn för sig och sin familj. Det sammanlagda värdet på mutan var 70 000 kronor.

Konsulten och utlandschefen har genom osanna fakturor lurat Sweco att betala mutorna.

Även utlandschefen döms till fängelse, även om han haft en mindre aktiv roll i bestickningen.

I tingsrätten blev påföljden för utlandschefen villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar, medan den för konsulten stannade vid villkorlig dom med hänsyn till att denne varit frihetsberövad i närmare 11 veckor.

Tingsrättsdomen överklagades av både de tilltalade, som yrkade på frikännande från ansvar, och av åklagaren, vilken yrkade att hovrätten skulle bedöma brotten som grova.

Vid en samlad bedömning fann hovrätten att bestickningsbrottet ska anses som grovt och ändrade därmed tingsrättens dom i detta hänseende. Konsultens påföljd bestämdes till nio månaders fängelse och utlandschefens påföljd till densamma.

Oegentligheterna upptäcktes av en visselblåsare som slog larm 2012. De båda Sweco-medarbetarna greps under 2013, och de avskedades från Sweco i samband med att oegentligheterna upptäcktes.