Nyheter

FÄNGELSEBOOMEN

Satsningar på nya häkten och fängelser skapar en jättemarknad för byggbolagen. Flera stora investeringar är på gång. Det visar Byggvärldens kartläggning.

Saltvik, Hall och Kumla. Det är tre exempel på fängelser där det pågår om- och nybyggnader till ett värde av mer än en miljard kronor. Det nya häktet i Göteborg är ett annat pågående storbygge. Och häktet i Sollentuna ytterligare ett annat.

Boomen syns tydligt i statistiken. Enligt företaget Nordisk Bygganalys investerades det fram till 2005 cirka 100 miljoner kronor per år i häkten och fängelser. Men 2008 hade siffran stigit till 1,5 miljarder kronor. Skälet var bland annat byggstart av nya häktet i Göteborg och Sollentuna och ombyggnation av Kumla.

Mycket talar för att investeringarna ökar rejält under 2009. Nya fängelser i Haparanda och Östersund och ett nytt häkte i Helsingborg beräknas byggstarta i år. Byggkostnaden är på över två miljarder kronor. Utöver det är flera mindre projekt och renoveringar på gång.

Men de projekt som är planerade räcker inte för att täcka platsbehovet. Även om alla planerade byggen blir av kommer det att fattas 1151 platser 2012.

För att skapa fler platser vill Kriminalvården bygga två storfängelser som ska stå klara 2014 och 2016. Investeringskostnaden för fängelserna, som ska ha plats för 535 stycken fångar styck, beräknas till 2, 3 miljarder kronor styck.

Men det finns flera stora projekt för byggbolagen att slåss om de närmaste åren.

På tur står uppdraget att fortsätta renoveringen av Kumlaanstalten, renovera och bygga till Sveriges största häkte Kronobergshäktet, bygga nytt häkte i Kalmar och bygga ut Norrtäljeanstalten.

Men för att fängelsebyggena i Haparanda och Östersund och häktet i Helsingborg ska komma igång krävs godkännande från regeringen. I fallet med Helsingborg ligger det på regeringens bord. När det gäller Haparanda och Östersund ska Kriminalvården skicka in hyresavtalet mellan dem och ägaren Specialfastigheter till regeringen. Regeringen måste godkänna kontrakt mellan Kriminalvården och fastighetsägaren Specialfastigheter.

— Ett beslut om häktet i Helsingborg kommer innan hösten, säger Ann Esaiasson på Justitiedepartementet.

Peab och Skanska har fått nya storkontrakt

Peab ska bygga det nya häktet i Helsingborg. Skanska och Nåiden det nya fängelset i Haparanda. Byggvärlden kan avslöja vart storordrarna går.

Att byggbolagen inte har offentliggjort de båda projekten beror på att det finns en viss osäkerhet i om och när de blir av. Skälet är att regeringen måste ge sitt godkännande.

För byggbolagen är häkten och fängelser en stor marknad. Här kommer några exempel:

Peab

Bygger häktet i Göteborg. Kontraktsumman är 450 miljoner kronor. Enligt vad Byggvärlden erfar ska Peab bygga det nya häktet i Helsingborg åt ägaren Norrporten. Kontraktsumma 500 miljoner kronor.

Kontrakt för 950 miljoner kronor.

Skanska

Bygger häktet i Sollentuna för 650 miljoner kronor. Fick också kontraktet att bygga tre säkerhetsavdelningar i Kumla, Hall och Saltvik Kontraktsumma 420 miljoner kronor.

Skanska och Nåiden Bygg ska bygga det nya fängelset i Haparanda. Kontraktsumman är cirka 700-800 miljoner kronor . Skanska ska gör mark- och grundarbeten och Nåiden ska bygga själva fängelset.

Kontraktför 1,8 miljarder kronor.

NCC

Bygger ut fängelset Saltvik i Härnösand. Kontraktsumman är 600 miljoner kronor.

Vem som har fått uppdraget att bygga fängelset i Östersund, ett miljardprojekt, är fortfarande inte klart.

Kontraktför 600 miljoner kronor.