Nyheter

Fängelsedomar i ”Söderledshärvan”

Foto: Susanne Bengtsson.

Attunda tingsrätt har dömt fyra män för att ha lurat Stockholms kommun på 27,4 miljoner kronor vid renoveringen av Söderledstunneln. De döms till fängelse, som högst fem år och som lägst två och ett halvt år. De ska också betala skadestånd till kommunen.

Domen meddelades på fredagen.

Stockholms kommun genomförde under 2011-2012 en renovering av den södergående delen av Söderledstunneln. Entreprenören fakturerade 288,6 miljoner kronor för arbetet. Åklagaren har gjort gällande att kommunen betalat 27,4 miljoner kronor för mycket. Tingsrätten har ansett det styrkt att fakturor i tre led varit osanna. Därmed har kommunen vilseletts.

Fyra män har alla haft en så viktig och aktiv del i utförandet att samtliga ska dömas för grovt bedrägeri. 

– Den samordnande byggledaren har skickat osanna fakturor till underentreprenören, som i sin tur skickat fakturor för arbete i tunneln till entreprenören. Det har bevisats att underentreprenören över huvud taget inte arbetat i tunneln. Men entreprenören har ändå betalat dessa osanna fakturor och dolt kostnaderna i sina fakturor till kommunen. Det har dock inte gått att utreda exakt vilka fakturor till kommunen som varit osanna, säger rättens ordförande Patrik Alm i en kommentar.

Det blir också fällande domar i åtalen som gällde hanteringen av fakturor enligt huvudåtalet. Den samordnande byggledaren och mannen som representerade underentreprenören döms för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Mannen som representerade entreprenören döms för grovt bokföringsbrott.

Domen handlar även om ett åtal för grovt bokföringsbrott i ett annat bolag, vilket den samordnande byggledaren och hans hustru döms för. För detta får hustrun villkorlig dom och samhällstjänst.

De fyra huvudåtalade får fängelsestraff. Det blir fem års fängelse för den samordnande byggledaren (konsulten), som varit den mest drivande och den som fått mest vinning av brottet. De två män som representerat entreprenören och underentreprenören döms till tre och ett halvt års respektive fyra års fängelse. Projektledaren på Trafikkontoret får två och ett halvt års fängelse och där har tingsrätten tagit hänsyn till att han avskedats från sin tjänst. Tre av männen, men inte projektledaren, får omedelbart näringsförbud på mellan fem och sju år. 

– Min huvudman är mycket besviken och kommer att överklaga domen till hovrätten, säger advokat Fredrik Zettergren. 

Även projektledaren meddelar via sin advokat Mattias Novak att han är besviken på domen och kommer att överklaga till hovrätten.

De fyra männen ska solidariskt betala skadestånd till Stockholms kommun med det belopp som inte har återbetalats, 3,9 miljoner kr. De ska också solidariskt ersätta kommunens rättegångskostnader med knappt en miljon kronor. Den samordnande byggledaren får inte behålla brottsutbytet på 19,8 miljoner kronor.

 

Läs mer i Byggvärlden nr 11 som kommer den 20 augusti.