Nyheter

”Fantastiskt att få jobba med människors livsmiljö”

Janna Valik, Boverkets generaldirektör. Foto: Anna Sjöström

Hon säger själv att hon har ett av de finare offentliga jobben i Sverige och att hon älskar att jobba på en myndighet.
– Det är fantastiskt att få jobba med människors existens i ett vidare perspektiv och jag brinner för rättvisefrågor och demokrati och. Byggande och bostäder är oerhört brett och alla berörs av det på något sätt, säger Janna Valik, generaldirektör på Boverket.
Men jobbet innebär också att man inte kan göra alla nöjda och att man har stort ansvar.

– Att ta beslut som alla inte är nöjda med är en naturlig del av jobbet och vi måste stå för det vi bestämmer. Men besluten är grundade på fakta och kunskap och vi fattar dem efter noga övervägande, säger hon.
Utmaningar i jobbet som generaldirektör är bland annat tiden.
– Att man inte hinner med alla de frågor som ska hanteras. Utmaningen är att täcka upp allt och jobba med helheten. Man måste lära sig att prioritera, utan att för den delen tappa helhetsbegreppet. Det gäller att ha tålamod ha fokus på det som måste göras.

Just nu ligger stort fokus på hållbarhet och då menas ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
– Vi måste exempelvis jobba med utanförskapet. Det är också många diskussioner om offentliga rum och hur vi planerar städer.
Till hösten presenteras en exempelvis ny utredning, Gestaltad livsmiljö, som handlar om arkitekturpolitik. Utredningen ska bland annat föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden.

Vilken roll har Boverket i att få fram fler bostäder?
– Vår roll är att bistå med kunskap och kompetens och på så sätt bidra till att få saker och ting att flyta på bättre. Vi kan påverka våra byggregler, förenkla vissa processer och utreda så kunskapen växer. Jag tror inte att byggreglerna gör att det byggs mindre. Reglerna är skapade med tanke på hållbarhet.

Vad bistår du själv med?
– Utåt är en generaldirektörs roll är att företräda myndigheten och representera den i olika sammanhang. Inåt är det min uppgift att se till att vi levererar enligt de uppdrag vi får av regeringen. Min roll är att se till att det blir gjort, så att säga.
Almedalsveckan är ett bra exempel på hennes uppdrag, menar hon. Där ingår representation, möten och hon deltar även i flera seminarier och diskussioner.
– Det är mycket att läsa på inför en sådan här vecka, och det är lärorikt för mig. Jag har många som bistår mig och hjälper mig att fram underlag, jag är långt ifrån någon allvetare, skrattar hon, jag ska kunna lite om mycket.

Rollen som generaldirektör innebär också att hon är en offentlig person, något som hon själv beskriver som en del i jobbet och att det är något som hon alltid är medveten om.
– Den jag är som offentlig person ligger väldigt nära den person jag är privat, annars vore det oärligt av mig.

2008 började hon på Boverket. Janna har tidigare jobbat på bland annat Migrationsverket, även där som generaldirektör. En erfarenhet som hon hade stor nytta av i jobbet på Boverket.
– I grunden är det samma roll, man företräder en myndighet. Men inom Migrationsverket jobbar man mot en specifik grupp av människor och inom Boverket handlar det om alla.

Och att arbeta inom myndigheter är något hon trivs med.
– Älskar till och med! Jag trivs bra med det och är stolt över att jobba inom den offentliga sektorn, det är ett fint uppdrag. Det är viktigt för mig och det har förmodligen med min bakgrund att göra. Jag växte upp i forna Tjeckoslovakien och där var demokratifrågorna inte självklara, vilket förmodligen har fått mig att värna dem ännu mera.

Hon kom till Sverige som tonåring och berättar att hon fokuserade på att snabbt lära sig svenska och att hon haft nytta av erfarenheterna av att flytta från ett land till ett annat, med allt vad det innebär.
– Jag har haft glädje och nytta av det. Det har lärt mig att alla människor inte kommer från samma omständigheter och med samma erfarenheter. Jag tror att det gör att jag kan närma mig situationer och veta att alla inte ser det från samma perspektiv. Det finns inte en sanning för alla.

Vad drivs du av?
– Det är viktigt för mig att jobba med frågor som gör livet bättre för många. Det låter kanske storskaligt, men är så jag känner. Demokrati- och rättvisefrågor är oerhört viktiga för mig och i jobbet känner jag att jag kan bidra med något.

Trivs du på jobbet?
– Ja, det är ett väldigt fint uppdrag. Det är ett av de finare uppdragen i det offentliga Sverige, tycker jag. Det är fantastiskt att få jobba med människors existens i ett vidare perspektiv och jag brinner för rättvisefrågor och demokrati. Byggande och bostäder är oerhört brett och alla berörs av det på något sätt.
Hon tilltalas också av att hus är beständiga och finns kvar över en lång tidsperiod.

Har Boverket makt?
– Ja, det tycker jag. Som myndighet har man makt, och som chef har jag makt, men det är inom ramarna för myndighetsutövandet. Man får ta det fråga för fråga och makten får absolut inte missbrukas. Har man makt måste man hantera den med respekt och även det är en av mina drivkrafter.

Hur tror du att allmänheten upplever Boverket?
– Jag tror att många har dålig kunskap om vad Boverkets uppdrag är. Genom vår svarstjänst ser vi att det kommer in många ärenden som vi inte kan påverka och vi har nog inte så mycket makt som folk tror. Vi skriver reglerna, och det är andra som tillämpar dem. Jag hoppas att vi uppfattas som en professionell och kunnig myndighet. Vi jobbar stenhårt för att få ut vad det är vi jobbar med och använder oss mycket av webb och sociala medier.
Hon berättar att eftersom Boverket sitter utanför Stockholm så var det viktigt att hitta vägar att nå ut och sedan länge använder sig Janna av blogg, Twitter och Instagram för att få fram sitt budskap.
– Jag gillar att det blir en direktkommunikation och att det blir transparens i det man gör. 

 

Namn: Janna Valik
Gör: Generaldirektör för Boverket
Ålder: 60 år
Bor: Veckopendlar mellan hus i Falkenberg och övernattningslägenhet i Karlskrona.
Familj: Sambo, två vuxna barn och ett barnbarn.
Intressen: ”Med det jobb jag har, där jag reser mycket, finns det inte utrymme för hobbies och fasta tider. Men jag läser gärna, ser på film, och framför allt är det vanliga livet hemma nästan som en lyx för mig.”
Drömresa: Valencia – återvända och fortsätta att upptäcka – en stad som gillar människor.
Läser:
Just nu: Jo Nesbo – Sonen.
Lyssnar på:
Senast sedda film (tv eller bio): Frost, tillsammans med mitt barnbarn
Favoritbyggnad: Har ingen favoritbyggnad, tror på samband hus och människor, ser gärna en hållbar miljö där människor är i fokus som en favorit.

Hur är Janna som chef?
Anders Sjelvgren, avdelningschef Verksamhetsavdelning 1:
– Hon är en inspirerande chef. Vi har många roliga och öppna diskussioner. Janna inför ofta ett medborgarperspektiv i diskussionerna och hon ser allas behov, vilket är väldigt viktigt.
Jenny Hellgren, Boverkets presservice:
– Janna är tydlig och vågar testa nya arbetssätt. Det är till exempel tack vare henne som vi drog igång vårt arbete med sociala medier och ville vara där medborgarna finns och föra dialog. Och det tror jag är oerhört viktigt att man som chef är lyhörd och vågar ta nya steg framåt.