Nyheter

Får 20 miljoner efter förlikning

En förlikning har nåtts mellan Prime Living och Comodo Finans AB, där Prime Living ersätts med 20 miljoner kronor.

Orsaken är att det råder oklarheter kring om det får byggas studentbostäder på den aktuella fastighet som Prime Living förvärvat i Bromsten.

Prime Living, som utvecklar, äger och förvaltar studentbostäder, har tidigare ingått avtal med ett förvärv av Comodo Finans AB som äger fastigheten Stockholm Gunhild 4, belägen i det nya området Bromstensstaden i Stockholm.

Tillträde avtalades att ske efter att detaljplan för bostäder blivit antagen och vunnit laga kraft, vilket ännu inte har skett. Prime Living skriver i ett pressmeddelande att det har framkommit i arbetet med detaljplanen och Stockholm stad, att Stockholm stad inte önskar studentlägenheter utan större lägenheter på denna fastighet.

Prime Living, som haft för avsikt att bygga runt 400 studentlägenheter, menar därför att det är osäkert om en detaljplan för studentbostäder skulle bli godkänd.

Säljarna har vid avtalets upprättande hävdat att Stockholm stad skulle acceptera en sådan detaljplan och som kompensation ersätts Prime Living med 20 miljoner kronor.

Prime Living utvecklar studentbostäder på den nordiska marknaden. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina. Enligt bolagets hemsida förvaltar man idag 552 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 600 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.