Nyheter

Får 6 miljoner till att bygga mer i trä

Regeringen har för avsikt att under regeringssammanträdet den 1 juni fatta beslut om ett bidrag på totalt sex miljoner kronor till föreningen Trästad Sverige.   

Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.  
Föreningen Trästad Sverige får totalt 6 miljoner kronor, fördelade på två miljoner per år 2017-2019. Idag står träbyggandet för cirka 80-90 procent av nybyggnationen av småhus. Antalet nybyggda flerbostadshus med stomme av trä har ökat de senaste åren och ligger runt tio procent. 
 – Skogen har spelat en viktig roll i att lyfta Sverige ur fattigdom och byggt vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det även i framtiden. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom skogen är en nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande från regeringen.
– Industriellt byggande växer, med hjälp av nya forskningsresultat och med trä i stommarna. Allt fler bostäder kan därigenom byggas med lägre kostnader och mindre klimatutsläpp. På köpet får vi också fler jobb utanför storstäderna, säger bostadsminister Peter Eriksson.