Nyheter

Får böter för bristande fallskydd

byggnadsarbetare på tak
Brister i arbetsmiljön upptäcktes vid en inspektion. (Genrebild) Foto: Getty Images

Vid en inspektion på ett bygge på Öland upptäcktes två arbetare på ett tak där fallskydd helt saknades.
Arbetsmiljöverket förelägger nu bolaget en sanktionsavgift på drygt 70 000 kronor.

Det var under september som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på bygget. Två personer arbetade på ett tak där det fanns risk för fall eftersom fallskydd saknades. Det saknades helt fasta fallskydd och arbetarna använde heller ingen personlig fallskyddsutrustning. Fallhöjden var cirka tre och en halv meter.

Nu kräver Arbetsmiljöverket bolaget, som är hemmahörande i södra Sverige, på en sanktionsavgift på drygt 70 000 kronor.
Bolaget kan nu välja att godkänna avgiftsföreläggandet eller komma med invändningar.