Nyheter

Får böta halv miljon efter trappolycka

En olycka inträffade i samband med montering av en trappa på ett bygge i Jönköping för två år sedan. Genrebild: Getty Images.

En byggnadsarbetare fick livshotande skador när en trappa lossnade under ett monteringsarbete. Nu krävs det företag som ansvarade för bygget på 500 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott, enligt ett strafföreläggande.

När en trappa skulle monteras med hjälp av lyftkran så lossnade den, varpå en byggnadsarbetare föll ner till våningsplanet under och ådrog sig skallskador som till en början var livshotande.

Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Jönköping för drygt två år sedan. Nu krävs det företag som ansvarade för bygget på 500 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott, enligt ett strafföreläggande. Det skriver nyhetsbyrån Sirén.

”Ansvarig företrädare för byggföretaget har, som inhyrare av arbetskraft, av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat bolaget till förebyggande av olycksfall och har av oaktsamhet orsakat arbetstagaren kroppskada som inte är ringa”, står det i strafföreläggandet

Arbetsmetoden som användes vid monteringen innebar att trappan sänktes ner vinklad och sedan rätades upp. För att få trappan på plats används lyftkran och två kedjespel. Byggnadsarbetaren som skadades stod på trappan för att manövrera trappan när den skulle passas in i schaktet. När trappas lossnade föll arbetaren mer än två meter till våningsplanet under och tilldrog sig skador i form av svåra skallskador. Skadorna som initialt var livshotande har krävt långvarig sjukskrivning.

Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund, hävdar att olyckan hade kunnat undvikas om en ordentlig riskanalys hade genomförts inför arbetet.