Nyheter

Får kontrakt på nästa etapp i Mörby Centrum

Bild: Wester + Elsner Arkitekter TMRW

Byggentreprenören TL Bygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter avseende kommande etapp i ombyggnationen av Mörby Centrum.  Ombyggnaden avser omkring 38 000 kvadratmeter och beräknas pågå under tre år.

Fastighetsbolaget gör en stor satsning på området där Mörby Centrum förvandlas till det mer moderna Danderyds Centrum. Den aktuella ombyggnadsfasen avser omkring 38 000 kvadratmeter och beräknas pågå under tre år.

Mörby Centrum genomgår en modernisering med både till- och ombyggnader. I planerna finns en utbyggnad av centrumet där dagens 18 300 kvadratmeter butiksyta utökas till 33 000 kvadratmeter. Samtidigt kommer dagens kontorsyta dubbleras. I samband med omvandlingen får centrumet också ett nytt namn och varumärke; Danderyds Centrum.

Avtalet mellan parterna avser primärt ombyggnad av centrumområdets Hus 03, som byggdes på 60- och 70-talet, med tillhörande kontor, handel och garage. Byggnaden är i sju våningsplan med en sammanlagd yta på omkring 38 000 kvadratmeter. 

Huset ska totalrenoveras med bland annat kontorsanpassningar, uppfräschning av handelsytor och flytt av befintligt fläktrum. Renoveringen ska pågå utan att störa den pågående handeln i centrumet som ska vara öppet enligt ordinarie tider under hela projektet.

– Vi är väldigt glada över att Skandia Fastigheter har valt oss som samverkanspartner i ombyggnationen av Mörby Centrum.  Det är ett riktigt prestigeuppdrag vi tilldelats, med tanke på projektets art och omfattning, som vi nu tar oss an med stor stolthet, säger Tomas Sahlström, Affärschef på TL Bygg, i ett pressmeddelande.

– TL Byggs organisation med stor erfarenhet av projekt med kvarsittande hyresgäster både i handel och kontor tillför ett stort mervärde till genomförandet av detta komplexa projekt, berättar John Walters, Projektchef på Skandia Fastigheter.

Fastigheten får en hög miljöklassning med miljöcertifiering BREEAM. 

Arbetet påbörjades i slutet av februari 2019 och beräknas pågå under cirka tre år.