Nyheter

Får kontrakt på Slussens nya bussterminal värt 780 MSEK

Implenia har fått i uppdrag att bygga en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm. Bild: Stockholm Stad

Implenia vinner kontraktet för bergsprängningsarbeten för  bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen.
I projektet ingår omfattande berg- och betongarbeten.
Uppdragsgivare är Stockholm Stad och kontraktet är värt 780 MSEK.

För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling byggs Slussen om och en bussterminal ska sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik.

Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar.

Implenias kontrakt omfattar i stort bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel, sammanlagt bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 och betongarbeten om cirka 12 000 m3.
Även vissa markarbeten skall utföras. Projektet är beläget mitt i centrala Stockholm och kontraktet är värt 780 miljoner svenska kronor. Arbetet startade första september i år och ska pågå fram till juni 2021. Bussterminalen beräknas vara helt färdigställd 2023.

     – Vi ser fram emot ett nära samarbete med Stockholm Stad när vi skapar den här bussterminalen som blir hjärtat i kollektivtrafiken mellan bland annat Nacka/Värmdö och stadens centrum. Genom ett öppet arbetssätt är vi en tillförlitlig partner för detta utmanande infrastrukturprojekt, säger Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige, i ett pressmeddelande.