Nyheter

Får ny roll inom Heidelberg Cement

Karin Comstedt-Webb blir vice vd inom Heidelberg Cement.
Karin Comstedt-Webb blir vice vd inom Heidelberg Cement.

Den 23 maj får Karin Comstedt Webb rollen som vice vd i HeidelbergCement Sverige.

– I vår strävan att vara ledande i klimatomställningen ser vi ett behov av att förtydliga uppdraget utåt genom att tillsätta en vice vd-roll som representerar hela vår affär i Sverige, säger Giv Brantenberg, General Manager Northern Europe.

Genom tillsättningen av en vice vd med ett prioriterat uppdrag att företräda HeidelbergCement i relevanta forum och sammanhang på den nationella arenan, förtydligar HeidelbergCement sin position som en av de ledande tillverkarna av byggmaterial, skriver Cementa i ett pressmeddelande.

En av de viktigaste målsättningarna för koncernen är att fortsätta driva klimatomställningen för cement och betong och att ligga i global framkant.

– Karin Comstedt Webb har under sin mångåriga karriär inom HeidelbergCement både bred och djup erfarenhet att driva frågor runt klimat, hållbarhet och samhällsutveckling, och genom detta utvecklat relationer med beslutsfattare, myndigheter, intresseorganisationer och näringslivet i Sverige. I vår strävan att vara ledande i klimatomställningen så har dessa frågor en mycket hög prioritet hos oss, och vi ser därför ett behov av att förtydliga uppdraget även utåt genom att tillsätta en vice vd-roll som representerar hela vår affär i Sverige, säger Giv Brantenberg, General Manager Northern Europe, i pressmeddelandet.

Den senaste tidens oroligheter i Europa har även synliggjort vikten av att säkerställa inhemsk tillgång till viktiga insatsvaror för samhällsutveckling och beredskap, som cement och betong.

– Att trygga materialförsörjningen till den svenska byggnäringen och se till att våra verksamheter har långsiktiga förutsättningar att vara den stabila och framåtriktade aktör som våra kunder och samhället i stort behöver, är frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Karin Comstedt Webb, och fortsätter:

– I den brådskande klimatomställning som den svenska industrin står inför vilar en stor del på våra axlar. HeidelbergCement har både ett stort ansvar och stora möjligheter att med kraft fortsätta arbetet att få till de verkliga förflyttningarna som nu krävs på detta område.

Karin Comstedt Webb fortsätter som tidigare att även inneha rollen som Head of Environment, Social and Governance inom HeidelbergCement Northern Europe med fokus på frågor som rör miljömässig och social hållbarhet i regionen.

HeidelbergCement är moderbolag till ett antal svenska företag inom cement- och betongtillverkning såsom Cementa, Abetong, Contiga, Betongindustri och Jehander.