Nyheter

Får nytt omfattande installationsuppdrag i Västlänken

Eitech vinner förtroende att installera ännu en etapp i Västlänken, Korsvägen ett uppdrag värderat till cirka 520 miljoner kronor. Bild: White Arkitekter

 Eitechs nya uppdrag avser ansvar för samtliga tekniska installationer i projekt E05 Station Korsvägen, som är en del av Västlänken. 
Kontraktspart är konsortiet NCC Sverige AB och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG.
Ordervärdet uppgår till cirka 520 miljoner svenska kronor.

För Eitechs del är omfattningen i etapp E05 Station Korsvägen i stort sett identiskt med det ansvar företaget redan har i etapp E02 Station Centralen som erhölls i augusti 2018. Entreprenaden omfattar komplett ansvar för utförande av samtliga tekniska installationer samt tillfälliga installationer för byggkraft och belysning i den nya stationen.

– Det känns inspirerande att vi med vår specialistkompetens och långa erfarenhet inom samverkansprojekt nu får förtroendet att tillsammans med konsortiet NCC-WF WLC och Trafikverket utföra ännu en etapp av Västlänken, säger Pär Janemyr, Enhetschef Stora projekt Eitech, i ett pressmeddelande. 

– Vi gläds åt att vårt långsiktiga och strategiska arbete de senaste åren bär frukt och att vår kompetens är fortsatt starkt efterfrågad av både kunder, leverantörer och partners. Tack vare våra lokala och globala varumärkens bredd och erfarenhet står vi väl rustade inför de framtida utmaningarna på den svenska marknaden, säger Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic.

Deletapp E05 Station Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker sig från Landala, via Korsvägen och Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta i Almedal till befintliga spår. Merparten går i tunnel och tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.
Vid Korsvägen byggs en ny underjordisk station med tre uppgångar.