Nyheter

Får sjukhusorder värd en miljard

Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Bild: Sweco Architects

Skanska har fått uppdraget att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg för cirka 1,1 miljarder kronor. Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart före utgången av 2023.

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,1 miljarder kronor.

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27 300 kvadratmeter samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser. Sjukhusbyggnaden blir fem våningar hög och ska inrymma operationssalar, mottagning och resurser för bild- och provtagning för såväl vuxna som barn. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT och byggs på samma tomt där nuvarande Högsbo sjukhus ligger. Det kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart att ta emot de första patienterna före utgången av 2023.

Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.