Bostadsbyggande

Får tilldelning för 1400 bostäder i Södertälje

Titania
Ny markanvisning tillfaller Titania. Foto: Titania

Titania får markanvisning för utveckling av cirka 1400 bostäder i projektet Södra Fornhöjden. Tilldelningen har skett genom direktanvisning och projektet kommer i huvudsak att drivas av Titania som ankarbyggherre.

Fornhöjden är en utpekad tyngdpunkt i Södertäljes översiktsplan och utbyggnadsstrategi. Målet är att Fornhöjden ska utvecklas mot att bli ett mer socialt hållbart och funktionsblandat område med förbättrad kontakt med närliggande bostadsområden och Östertälje station.
I dagsläget består området i huvudsak av naturmark och ägs av kommunen. Direktanvisningen är resultatet av en dialog kring projektet som förts mellan Titania och Södertälje kommun med start för fyra år sedan.

– Vi är mycket glada över att ingå vårt första markanvisningsavtal med Södertälje kommun. Fornhöjden är idag ett område med stor utvecklingspotential där bostadsutveckling med social hållbarhet i fokus verkligen kan göra skillnad. Med vår erfarenhet av utveckling i liknande områden har vi sett att det krävs stora tillskott av antalet bostäder för att få till de riktigt positiva effekterna av stadsutveckling i den här typen av område. Med en utveckling av 1400 bostäder finns alla förutsättningar för att åstadkomma något riktigt bra och vi ser fram emot att dra i gång detta och addera värde för Fornhöjdens befintliga och nya invånare, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.

– Markanvisningen är ett steg i helt rätt riktning och vi är glada att tillsammans med Titania studera Fornhöjdens utvecklingsmöjligheter, säger Nabiha Shahzad, exploateringschef i Södertälje kommun.