Nyheter

Får uppdrag att bygga ny skola i Västerås

Peab får uppdraget att bygga en ny skola med plats för cirka 800 elever. Bild: Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås.
Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.

Skolan är en nybyggnation som avses för cirka 800 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6. Det kommer att bli fem huskroppar i två plan och med passager som länkar samman huskropparna. Fasaden ska vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök. 

Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0.
Uppdraget är en totalentreprenad med samverkan som samarbetsform. Byggstart sker i augusti 2018 och projektet ska vara färdigställd i april 2020.
Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018.