Nyheter

Får ytterligare uppdrag på Norrbotniabanan

Norrbotniabanan. Bild: Veidekke

Veidekke får i uppdrag av Trafikverket att utföra delen Umeå-Dåva på Norbotniabanan. Ordersumman uppgår till 449,5 miljoner kronor och projektet påbörjas redan i år.  

I uppdraget ingår bland annat cirka tio kilometer färdig järnvägsterrass, åtta broar, service- och ersättningsvägar samt återställningsarbeten.

– Vi tackar för förtroendet och ser framemot att fortsätta byggnationen av Norrbotniabanan i samverkan med Trafikverket och underentreprenörer/leverantörer. Jag är övertygad om att vi genom ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och därmed hitta de bästa lösningarna för projektet, säger Joakim Karlsson arbetschef på Veidekke Anläggning Nord i ett pressmeddelande.

– Med de kommande planerade stora satsningarna på infrastruktur och industrin är marknaden i Norrland högintressant. Veidekke finns sedan några år tillbaka på plats och det känns riktigt bra, säger Mathias Rönnholm, regionchef på Veidekke Anläggning Nord.

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå-Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten, enligt pressmeddelandet, avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns.

Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg. Arbetet med delen Umeå-Dåva ska vara färdig hösten 2023.