Nyheter

Färdigställda nybyggnader 2011 – rapport från SCB

Under förra året färdigställdes totalt 20 064 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2010.

 Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus år 2011 är nästan oförändrat mot år 2010. Nivån motsvarar cirka två femtedelar av den genomsnittliga bostadsproduktionen de senaste 60 åren. De färdigställda lägenheterna fördelade sig på 7 477 i småhus och 12 587 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 16 procent men ökade i flerbostadshus med 18 procent.

Bostadsbyggandet i Stor-Göteborg minskade med 29 procent
I Stor-Göteborg minskade bostadsbyggandet med 29 procent medan det i Stor-Stockholm och Stor-Malmö ökade med 13 respektive  30 procent. Som andel av det totala byggandet svarar de tre storstadsområdena tillsammans för 56 procent (2010: 55 procent) och riket i övrigt för 44 procent (2010: 45 procent).

 

Drygt hälften av lägenheterna i flerbostadshus är bostadsrätter
I de nybyggda flerbostadshusen 2011 var antalet lägenheter med bostadsrätt 6 439 eller 51 procent (2010: 48 procent). 6 085 lägenheter eller 48 procent var upplåtna med hyresrätt (2010: 51 procent).

Ägarlägenheter är en ny boendeform i flerbostadshus sedan 1 maj 2009. Under 2011 färdigställdes 63 ägarlägenheter (2010: 85 ägarlägenheter).