Nyheter

Färgglad höjdare i Linköping

Bostadshuset har väggelement i gråblått, balkonger i orange och entréytterväggar i rött med guldfärgade prickar i plåt som spännande designelement. Foto: Stångåstaden

Linköping bygger högt – och färgglatt.
Genom det nya hyreshuset Höjdpunkten har Linköping fått sitt hittills högsta bostadshus.
Och med färgsättning i blått, orange och guldprickar sticker det nya landmärket ut inte bara genom sin höjd.

Nya Höjdpunkten ovanför Linköping skäms inte för sig. Placerat på en höjd i området Majelden och med 14 våningsplan syns nybygget vida omkring. Och även om det inte är den högsta byggnaden i staden – den titeln innehas av den 109 meter höga domkyrkan, följd av kontorsskrapan Tornet – har Höjdpunkten blivit Linköpings högsta bostadshus.

– Vi bygger på ett av Linköpings högsta lägen. Och här kräver ju platsen och läget sitt, säger Michael Stenberg, fastighetschef vid Linköpings kommunala bostadsbolag Stångåstaden AB.

Och när man ändå ska bygga ett högt, och fristående, hus som Höjdpunkten är det ju lika bra att även ta ut svängarna ifråga om färgsättning. Det nya bostadshuset har väggelement i gråblått, balkonger i orange och entréytterväggar i rött med guldfärgade prickar i plåt som spännande designelement.

– Prickarna här utanför entrén är ett konstverk, In sunflower, som vi har köpt till. På kvällen blir de upplysta väldigt snyggt, förklarar Robert Bäckström, projektledare vid Stångåstaden för bland annat Höjdpunkten.

Utsidorna gestaltades högst medvetet för att få Höjdpunkten att sticka ut ytterligare. De orangea elementen ska till exempel minna om området Majeldens historiska användning till tändning av vårdkasar. Och en tidigare modig skiss på huset fick till och med designas om för att utseendet skulle bli ännu mer vågat.

– Tidsplanen höll trots att vi fick ett litet stopp i bygglovsprocessen. Stadsarkitekten hade ännu större förväntningar på husets uttryck, och ville se ett ”mer expansivt uttryck” än vad vi skickade in. Så vi fick göra om det, berättar Robert Bäckström.

Protesten bestod i att Höjdpunkten i första ansökningsstadiet hade ett likartat utseende hela vägen från våning ett till 14, medan den nya designen bland annat består i att den tidigare vertikala linjen med balkonger nu har kompletterats med vissa frihängande balkonger, och att reliefer i fasaden ”växer” uppåt i byggnaden.

Inuti är Höjdpunktens lägenheter ljusa och luftiga – hela huset består av hela 800 kvadratmeter fönster och fönsterdörrar. Samtidigt är energiförbrukningen cirka 30 procent lägre än Boverkets byggnadsregler. Detta är i linje med Stångåstadens energieffektiviseringsmål, som gör gällande att mängden köpt energi ska minskas med 25 procent till år 2025. Höjdpunkten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och materialvalen är gjorda enligt Sunda Hus – modellens klassificering.

– Miljöbyggnad handlar om tolv indikatorer, om alltifrån materialval till ljud, dagsljus, solvärmelaster, energieffektivitet, energislag, radon och luftkvalitet, som ska uppfyllas. Det finns tre olika nivåer – brons, silver och guld, där vi valde att lägga oss på nivå silver, säger Bäckström.

Intill punkthuset med sina hyreslägenheter har ytterligare en hyresrättsbyggnad uppförts tillsammans med en förskola, och intill Höjdpunkten har ett antal nya radhus och höghus byggts sedan tidigare. Ett parkeringsgarage med två underjordiska plan och ett markplan har iordningställts för bostadshyresgästerna, inklusive en komplementbyggnad med grönskande sedumtak.

– Här låg tidigare en enorm kolkällare, som försörjde ett stort område med ”fjärrvärme”. Och vi behövde bara riva kolkällaren så hade vi en grop på rätt nivå, berättar Robert Bäckström.

Tegelskorstenen från det lokala värmeverket sticker fortfarande upp från ett av de intilliggande, äldre bostadshusen. En vacker kontrast infinner sig mot Höjdpunktens egna plåtskorstenar för imkanaler från köksfläktarna.

Liksom andra kommunala och privata bostadsbolag möter emellertid Stångåstaden en stor utmaning i att bygga snyggt och miljömedvetet, samtidigt som inte projekten får bli alltför kostnadsdrivande.

– Vi har sett en prisutveckling på fem gånger övrig inflation bara under de senaste åren. Vi jobbar för att klarlägga vad det beror på, men det handlar nog delvis om krav och särkrav från olika håll, berättar Michael Stenberg.

Stenberg pekar samtidigt på att även om dagens nyproduktioner ofta kan vara kostsamma, och att hyrorna därför blir något högre, skapar inflyttningarna till de nya lägenheterna flyttkedjor, där lägenheter i det äldre beståndet frigörs. Av de 50 hushåll som kommer att flytta in i Höjdpunkten är så många som 20 sedan tidigare hyresgäster till Stångåstaden.

– Här i huset har vi flera exempel på folk som flyttar ihop och därmed frigör två lägenheter på en gång, exemplifierar Michael Stenberg.

Enligt vissa undersökningar frigör till och med varje ny lägenhet i genomsnitt två nya lägenheter. Därmed torde dyrare nybyggen som byggs av Stångåstaden och andra kommunala bostadsbolag kunna försvaras genom en fördelaktig kostnadskalkyl på större samhällsnivå.

FAKTA: Höjdpunkten

50 hyreslägenheter, tvårummare upp till femrummare, i fristående höghus på kulle ovan centrala Linköping. Tillhörande parkeringsgarage i två underjordiska våningar och markplan.

Area (BTA):
Sammanlagt 5732 kvadratmeter fördelat på 14 plan ovan mark och 439 under mark.

Beställare:
Linköpings kommunala bostadsbolag Stångåstaden AB.

Totalentreprenör:
NCC.

Arkitekt:
Arkitekt Tovatt Architects & Planners AB.

Färdigställt:
Augusti 2018. Inflyttning är redan färdig.