Nyheter

Farligt damm ska motverkas

Lungsjukdomen silikos, stendammslunga, kan vara på väg tillbaka till Sverige. Nu ska Arbetsmiljöverket göra 200 inspektioner av dammiga byggen för att stoppa nya fall av den dödliga sjukdomen.

Det har blivit dammigare på arbetsplatserna de senaste tio åren. Så dammigt att Arbetsmiljöverket sett tecken på att lungsjukdomen silikos förekommer i Sverige.

— Vi trodde att silikos hade utrotats, men nu har vi fått andra signaler, säger Jan Olof Norén, kemist vid Arbetsmiljöverket.
— Helst skulle siffran över nya fall av silikos vara noll. Den här sjukdomen tyder på att man har arbetat i mycket dammiga miljöer.

Sjukdomen orsakas av kvartsdamm, som kan finnas i byggdamm och leda till kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Båda sjukdomarna är obotliga, men kan bromsas om de upptäcks i tid och exponeringarna för damm upphör.

— Skadligt byggdamm förekommer i mindre utsträckning inom nybyggnadssektorn, där uppstår det främst när något gått fel man behöver bearbeta betong. Det är framför allt vid rivningar och vid reparationer byggare löper stor risk att andas in skadligt damm.

Skyddsombud har under senare år beslutat om flera arbetsstopp på grund av att byggnadsarbetare vistats oskyddade i dammiga miljöer. Det vanligaste misstaget är att inte inse att byggdammet sprids till intilliggande arbetsstationer.

— Vid ett aktuellt fall fräste en person spår för att lägga elkablar — och elektrikern stod strax intill och jobbade oskyddad mot dammet som uppstod.

Det är de minsta partiklarna i byggdammet som är farligast. När betong bearbetas frigörs partiklar av kvartshaltigt grus eller krossmaterial som byggnadsarbetarna riskerar att andas in. För att skydda sig gäller att ha andningsskydd av den högsta skyddsklassen och se till att alltid ha utsug på verktyg och platser där byggdamm uppstår.

— Även om de som exponerats för dammet inte utvecklar silikos eller kol riskerar de att få irritationer och inflammationer i luftvägarna, säger Jan Olof Norén.

De 200 inspektioner på arbetsplatser som ska ske runt om i Sverige kommer att följas av kontroller i anläggningsbranschen och därefter bland annat sten- och betongvaruindustrin.