Nyheter

Färre anmälda arbetsolyckor under 2020

Berndt Jonsson, nationell arbetssamordnare på Byggföretagen. Bild: Byggföretagen

Antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen minskade under 2020, jämfört med året innan, enligt arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Men antalet dödsolyckor var densamma – tio personer förolyckades förra året.

Berndt Jonsson, nationell arbetssamordnare på Byggföretagen, kommenterar siffrorna.  

– Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller inte minst arbetet med att få ner olyckorna med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut, säger han i ett pressmeddelande.

Som ett led i att minska antalet olyckor i byggbranschen blir från den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet.

– Förhoppningsvis gör den nya säkerhetsutbildningen tillsammans med ännu starkare säkerhetskultur att arbetsmiljön i byggbranschen förbättras ytterligare, säger Berndt Jonsson.

Hittills har över 160 000 gått utbildningen Safe Construction, som är en webbaserad säkerhetsintroduktion inom byggarbetsmiljöområdet. Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen, men även till elever på väg in via yrkesutbildningar och universitet. Kursen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.

Fakta – Arbetsmiljön i byggbranschen
Antalet anmälda arbetsolyckor minskar från 10,1 till 9,8 per 1000 sysselsatta.Antalet anmälda arbetssjukdomar minskar från 1,5 till 1,2 per 1000 sysselsattaUnder 2020 förolyckades 10 personer inom sektorn, vilket är lika många som 2019. Statistiken är hämtad från Arbetsmiljöverkets skadestatistik. Jämförelsen är för hela byggsektorn inkluderat hus- och anläggningsbyggnation, installation, rivning, mark och grundläggning samt annan specialiserad bygg-och anläggningsverksamt