Nyheter

Färre jobb väntas i byggbranschen

Byggarbetsgivarnas positiva jobbprognos från i somras har övergått i bistrare tongångar. Sysselsättningstrenden inför årets sista kvartal  är nere på negativa -5 procent. Detta enligt en rapport från Manpower.

Sysselsättnings¬trenden (den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar) för byggbranschen är -5 procent, en minskning med sju procentenheter jämfört med förra kvartalet och med sex procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +5 procent.

– Byggbranschen inledde året med en optimistisk jobbprognos och har sedan dess pendlat precis över och under nollstrecket och är nu nere på ungefär samma nivå som under lågkonjunkturen 2009, vilket givetvis är bekymmersamt. Men vi kan samtidigt konstatera att arbetsgivarna i samtliga tre storstadsregioner förväntar sig en positiv arbeskraftsefterfrågan, så det finns goda tecken på arbetsmarknaden inför det fjärde kvartalet, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige, i en kommentar till rapporten.

Bland de undersökta branscherna lämnar sex av tio en positiv sysselsättningsprognos. Stora minskningar rapporteras från både byggbranschen och energisektorn liksom från gruvarbetsgivarna. Starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhets-sektorn som ökar med sex procentenheter till tydligt optimistiska +21 procent.