Nyheter

Färre kommuner uppger bostadsbrist

Bild: Boverket

204 av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist. Det är den lägsta siffran sedan 2016.

Boverket rapporterar om fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden. 204 av landets 290 kommuner rapporterar att de har bostadsbrist, enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät. Det är en minskning med tre kommuner jämfört med förra året, så siffrorna går åt rätt håll. 66 kommuner svarar att det är balans på bostadsmarknaden, en ökning med sju kommuner.

Högsta nivån sedan starten

Samtidigt är det förväntade byggandet av bostäder under 2022 och 2023 på den högsta nivån som kommunerna har angett sedan frågan började ställas i enkäten i slutet av 90-talet. Det tyder på en hög beredskap bland bostadsmarknadens aktörer. Frågan är dock besvarad innan kriget i Ukraina bröt ut, förklarar Boverket.

Brist på detaljplan på attraktiv mark nämns som hinder för bostadsbyggandet, enligt nära hälften av kommunerna. Lika stor andel av kommunerna anger höga produktionskostnader som hinder.