Nyheter

Färre olyckor – fler belastningsskador

Arbetsolyckorna minskade och arbetssjukdomarna ökade under 2019. Foto: Getty Images

Arbetsolyckorna minskade och arbetssjukdomarna ökade under 2019. Samtidigt var antalet dödsolyckor i privata företag inom bygg- och anläggningssektorn färre förra året.
Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

10,9 arbetsolyckor bland 1000 sysselsatta och tre dödsfall. Det är facit för 2019 när Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd låtit utvärdera arbetsolyckor och arbetsskador inom den privata byggnäringen 2019.

2019 registrerades 2224 olyckor i byggbranschen. Det ger en frekvensen 10,9 olyckor per 1000 sysselsatta, att jämföra med 11,5 föregående år. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

– Det är glädjande att kurvan pekar åt rätt håll, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker, säger, Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Skador från verktyg och redskap dominerar i olycksstatistiken (17%). Kroppsrörelse med överbelastning (17%), ras, fall och bristning av material (13%) och fall på samma nivå, snubbling, (13%) ligger också bakom många olyckor.

Arbetssjukdomar har under 2000-talet haft en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Men under 2019 steg dock antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1000 sysselsatta till 1,6 per 1000 sysselsatta. Främst är det belastningsskadorna som ökat. Dessa står för 47 % av arbetssjukdomarna. På andra plats kommer arbetssjukdomar orsakade av fysiska faktorer som ex buller och vibrationer (32 %).

– Inom arbetssjukdomar ser vi en något höjd frekvens, främst är det belastningsskador som ökar. Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till fler anmälda belastningsskador, säger Berndt Jonsson.

– Vi hoppas att ökningen är en tillfällighet men vi måste jobba för att säkerställa att kurvan går ner igen. Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabelt.

Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Utöver dessa tre dödsfall omkom sju personer i sidobranscherna.

Om rapporten ”Arbetsskador inom byggindustrin 2019 – bygg och anläggning, privat sektor”:

  • Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Olyckor och skador i sidobranscher som installation, el, glas, måleri och liknande ingår inte i statistiken.
  • Arbetsskador inträffade under år 2019, som är anmälda och registrerade till och med sista maj 2020, ingår i redovisningen. Sammanställningen visar inte vilka av dessa anmälda arbetsskador som blir godkända.