Nyheter

Färre påbörjade bostäder

Fler bostäder var färdigbyggda — men färre bostadsbyggen påbörjades. Det visar Statistiska centralbyråns siffror över bostadsbyggandet under första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

2 700 lägenheter i småhus och 2 800 lägenheter i flerbostadshus påbörjades under första kvartalet 2008. Det är en minskning med cirka 18 procent jämfört med motsvarande period förra året. Däremot blev 61 procent fler bostadslägenheter färdigbyggda under början av 2008, jämfört med 2007.

Något fler bygglov beviljades under tidsperioden, en ökning med 150 bygglov jämfört med 2007. De 3 800 byggloven som beviljats under 2008 gällde omkring 1 831 000 kvadratmeter varav 1 115 000 gällde fritidshus eller bostäder och resterande 716 000 lokaler.

Fler bostäder klara – färre påbörjades

Färdigställda lägenheter första kvartalet

2006: 6 876
2007: 6 264
2008: 10 100

Påbörjade lägenheter första kvartalet

2006: 7 832
2007: 6 746
2008: 5 500

Beviljade bygglov första kvartalet

2006: 3 650
2007: 3 650
2008: 3 800

Källa: Statistiska Centralbyrån