Ekobrott

Färre ser möjligheter att skattefuska i byggbranschen

Färre i byggbranschen ser möjligheter i att fuska. Foto: Gettyimages

Enligt Skatteverkets attitydundersökning instämmer allt färre företag i att man har rätt att skattefuska. Endast sju procent tyckte detta hösten 2021, jämfört med 14 procent året innan.  

Bland annat märks denna förbättring inom byggbranschen, skriver Skatteverket, vilket ses positivt hos Byggföretagen.

– Det är mycket glädjande att attityderna kring vissa typer av skattefusk förbättrats signifikant. Allt fler bygg- och anläggningsföretag inser vikten av att konkurrera på rätt sätt. Nu arbetar vi vidare för att fler företag ska kunna konkurrera på schyssta villkor, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen.

Förtroendet för Skatteverket ökar

Attitydundersökningen genomfördes hösten 2021. Det har skett flera positiva förändringar i resultaten för de påståenden som rör ärlighet och fusk med skatt. Andelen företag som anser att det finns stora möjligheter att fuska med skatten var 14 procent i 2021-års undersökning (som genomfördes 2020, reds.anm), mot 20 procent för fem år sedan.

Även andelen företag som instämmer i påståendet att Skatteverket är bra på att bekämpa skattefusket bland företagen har ökat med tio procent sedan förra undersökningen för ett år sedan, från 47 till 57 procent. Andelen som har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift har ökat de senaste åren och uppmäts i årets undersökning till 87 procent.

– Även på frågan om företagen i stor utsträckning är utsatta för företag i branschen som skattefuskar ser vi ett förbättrat resultat. 2021 var andelen som instämde 16 procent jämfört med 19 procent för fem år sedan, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket.

Mindre svartarbete

Bland privatpersoner uppgav 16 procent att de känner någon som jobbar svart, mot 26 procent för fem år sedan. Bland företagare angav sex procent att de personligen känner företagare som skattefuskar, jämfört med nio procent för fem år sedan.

– ROT-avdraget har gjort det mindre lönsamt att köpa svarta tjänster, säger Sofie Wilhelmsson.

Undersökningen, som mäter attityder till skattesystemet, folkbokföringen och fusk samt uppfattningen om Skatteverkets verksamhet, gjordes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Skatteverket.