Färre tips till Fair Play Bygg

Färre tips till Fair Play Bygg
Sussie Paredes Illum, analytiker på Fair Play Bygg. Foto: Fair Play Bygg

295 tips inkom under 2022 till Fair Play Bygg i Stockholm, vilket är något färre än året dessförinnan.
– Samtidigt var 2021 ett rekordår, poängterar Sussie Paredes Illum, analytiker på Fair Play Bygg, som trots de positiva siffrorna inte tror att brottsligheten har minskat inom byggsektorn.

Fair Play Bygg, som ägs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland, tar sedan 2016 emot information om brottslig verksamhet inom byggbranschen, tips som sedan skickas vidare till myndigheter. Förra årets skörd blev alltså 295 tips, av dessa lämnades 184 ärenden vidare. 2021 inkom 440 tips och 249 lämnades vidare till myndigheter. 2020 låg siffrorna på 321 respektive 199.  

– Siffrorna har tidigare ökat för varje år. Samtidigt marknadsförde vi inte oss i samma uträckning förra året som vi gjort tidigare, det kan ha påverkat resultatet för jag tror inte brottsligheten har gått ner, säger Sussie Paredes Illum.

Ukraina-kriget

Hon hittar ytterligare en förklaring till de färre tipsen i Ukraina-kriget.

– Tidigare år var ukrainare papperslösa och vi har under många år haft ukrainska uppgiftslämnare. Men i och med kriget fick ukrainare uppehållsrätt och arbetstillstånd i Sverige och resten av Europa. Jag tror detta också kan ha med de lägre siffrorna att göra, säger hon och påpekar att det också alltid finns ett stort mörkertal.

I stort sett samtliga tips som inkom under 2022 rör svart arbetskraft och de flesta tipsen kommer från arbetarna själva.

– Sen vi startade 2016 har vi fått in 1 900 tips från byggarbetsplatser i Stockholmsregionen och inget rör svensk arbetskraft, utan det är enbart utländsk. Det handlar oftast om att de inte får någon lön eller rätt lön, ingen semester- eller övertidsersättning. De flesta hör av sig via vår hemsida där man också kan välja att vara anonym, vissa ringer till oss och vi får även en del tips från fackliga ombudsmän och myndighetspersoner som har varit ute på någon arbetsplats.  

Sex tips till Polisen

Sedan 2016 har Fair Play Byggs tips till myndigheter lett till att byggföretag har upptaxerats med totalt 118 miljoner kronor, pengar som annars hade undanhållits statskassan. Det är framför allt till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten som rapporterna skickas.

– Sen skickar vi även till Polisen när det rör människoexploatering. I byggbranschen är det tyvärr vanligt att papperslösa människor kommer till Sverige och blir lovade guld och gröna skogar, men sen utnyttjas de å de grövsta, får bo trångt på något boende eller på byggarbetsplatsen. Under 2022 var det sex ärenden av den här typen som vi lämnade över till Polisen, säger Sussie Paredes Illum.

Efter att Byggmarknadskommissionen släppte sin rapport i början av 2022 tog förra regeringen några initiativ för att minska arbetslivskriminaliteten i landet. Men detta är inget Fair Play Bygg har märkt av än.

– Stockholm har inte kommit igång än med sitt A-krimcenter så därför kan vi inte bedöma det. Men jag tror det blir bra när centret väl startar upp.

Fair Play Byggs rapport för 2022 kommer att släppas under våren.

Relaterade artiklar

”Fusket inom bygg går att kontrollera bort”
Tar krafttag mot fusket
”Nödvändigt att vi kallar en stol för en stol”
Byggföretagen kräver utökat informationsutbyte mellan myndigheter