Nyheter

Fasaderna sticker ut i ombyggt köpcentrum

Danderyd C Södra Kontorshuset Besqab, Wester + Elsner Arkitekter

De första hyresgästerna har flyttat in i det södra kontorshuset.

Parkeringsgaraget invigdes härom veckan.

Gemensamt för Mörby Centrums två nya huskroppar är de spektakulära fasaderna, som syns utmed E18.

– Dubbelglasfasaden är främst ett estetiskt val, säger Robert Madrusan, projektchef på Skandia Fastigheter.

Mörby centrum genomgår en stor om- och tillbyggnad. Köpcentrumet, som byggdes på 1960-talet, ska utökas med 18 000 kvadratmeter butiksyta till totalt 36 000 kvadratmeter och 130 butiker. Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus planeras i en ny park i centrumområdet. Samtidigt byter Mörby Centrum namn till Danderyds Centrum. Detta implementeras dock först när projektet är färdigställt.

– Redan år 2004 föddes planerna på en om- och tillbyggnad av centrumet. Detaljplanen blev klar 2010, berättar Håkan Larsson, centrumchef på Skandia Fastigheter.

Sommaren 2016 sattes spaden i marken för det södra kontorshuset blev inflyttningsklart i februari i år.

– Kontoret är fullt uthyrt. Mörby är inget traditionellt kontorskluster, men det har varit förvånansvärt lätt att hyra ut här. Tunnelbanan till Mörby och busstationen vid Danderyds sjukhus gör detta till en knutpunkt som intresserar många.

Det färdigbyggda kontorshuset, som ritats av Wester + Elsner Arkitekter och byggts av JM, har försetts med en dubbel glasfasad.

– Den är till stor del ett estetiskt val, så detaljplanen delvis bygger på ett vinnande förslag från EGA architects med glasad fasad och asymmetriska fasetterade former, berättar Robert Madrusan, projektchef på Skandia Fastigheter.

När det är som varmast på sommaren och solen skiner direkt på fasaden så ökar behovet av att avskärma och kyla större med en dubbelglasfasad. Därför finns klimatstyrda solskyddsgardiner som går ner vid behov.

Det krävs också en automatisk ventilation i form av glaslameller som öppnas och stängs vid behov i toppen.  Vid svalare temperaturer utnyttjas utrymmet i fasaden som en extra isolering och ger en viss tröghet i temperaturväxlingarna.

– Skandia Fastigheter har stora krav på väl ljudisolerade kontorslokaler så där är den dessutom till stor hjälp när det gäller att reducera bullret från E18. Även om vi uppnår önskade ljudnivåer redan innan fasaden fogas så ökar dubbelglasfasaden på ljudisoleringen med ca 30 procent när den är fullständigt tät. Det fanns vissa farhågor med en av Sveriges mest trafikerade vägar 10 meter från 3 meter höga fönster, men hyresgästerna är nöjda med bullerreduceringen, säger Robert Madrusan.

Fastigheten kommer också att få en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM.

Första hyresgästen att flytta in är Besqab, som huserar på de tre översta våningarna.

– Hållbarhetsfaktorn var avgörande när vi valde Mörby centrum. Här finns bra kommunikationer med tunnelbana, bussterminalen vid Danderyds sjukhus, en bilpool och cykelgarage i huset, säger Bo Björfors, chef fastighetsutveckling på Besqab.

I Besqabs lokaler finns 80 kontorsplatser, konferensrum och en bobutik där bostadskunder kan titta på inredning.

I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus med cirka 860 platser som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en fribärande täckt gångbro över motorvägen eftersom det inte är tillåtet med pelarstöd på europavägar. In3prenör har varit byggentreprenörer, och arkitekt har varit Wester och Elsner.

Fasaden är av guldfärgad skärmar i sträckmetall med ett inre skikt av rostfritt nät. Antalet skärmar uppskattas till omkring 1400 stycken, som placerats i olika vinklar för att skapa ett varierat ljusspel.

– Vi ville skapa ett parkeringshus utöver det vanliga med en verklig fasad (inte bara betongdäck), men samtidigt tillgodose krav på öppenhet och brandkrav, fall- och vindskydd. Det inre nätet fungerar både som vindskydd och säkerhetsskydd. Det yttre skalet blir ytterligare vindskydd och dekor om man så vill, förklarar Robert Madrusan.

Nästa planerade etapp i Skandia Fastigheters utbyggnad av Mörby Centrum är tillbyggnad av köpcentrumets södra delar, cirka 20 000 kvadratmeter som byggdes på 1960- och 70-talet.

Därefter planeras uppförande av det norra kontorshuset, som ska kopplas samman med nuvarande köpcentrum via ytterligare en tillbyggnad.  

Det norra kontorshuset var från början tänkt bli 28 våningar högt, men den omtvistade skyskrapan på OK-mackstomten har efter flera turer med överklaganden stannat på en överenskommelse om tio våningar.

Skandia Fastigheter har också passat på att renovera de tre bostadshus som de äger i anslutning till centrumet. Samtidigt har kommunen renoverat busstorget och anlägger en ny park som ska ansluta till torget. Golfvägen ska göras mer publik med uteserveringar så att känslan av stadsgata ska infinna sig.