Nyheter

Fasadjätte ansöker om förlängning av rekonstruktion

Med mångmiljonskulder tvingades fasadjätten Skandinaviska Glassystem till rekonstruktion i höstas. Bolaget har expanderat utanför Sverige och dragit på sig för stora kostnader. Nu har man tvingats säga upp personal för att få rätsida på ekonomin.

Företaget som har sitt huvudkontor i Göteborg anses som ett av de ledande i världen när det gäller innovation för glasfasader. Skandinaviska Glassystem har bland annat varit inblandade i prestigeprojekt som Oslos flygplats, Tivoli Hjörnet i Köpenhamn, Waterfront i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg. 

Enligt uppgifter i den preliminära rekonstruktionsplanen har bolaget de senaste åren haft ett allt för stort fokus på volymtillväxt på bekostnad av lönsamhet. Bolaget har expanderat på olika marknader utanför Sverige och underskattat kostnaderna för externa aktörer. Det har bidragit till att man dragit på sig förlustbringande entreprenadprojekt främst i Danmark och Norge som bolaget varit skyldigt att färdigställa enligt upprättat avtal.

– Det har varit svårt för bolaget i rekonstruktion att fullfölja de större pågående projekt som bolaget varit involverade i. Bland annat har beställare brutit en del kontrakt. Bolaget menar att beställarna inte haft grund för hävning. Stora personalnedskärningar har genomförts, och bolaget kommer den närmaste tiden att i huvudsak att ägna sig åt service och underhållsarbeten, säger Stefan Skeppstedt som är ansvarig för rekonstruktionen på Ackordcentralen.

Man hade vid inledningen av rekonstruktionen cirka 45 anställda men har tvingats minska på bemanningen till ett 20-tal anställda. Det verkar som Skandinaviska Glassystem vuxit för snabbt utan att man haft full kontroll på kostnaderna. Under 2018 hade bolaget en nettoomsättning på 405 miljoner kronor och ett negativt rörelseresultat på 38 miljoner kronor. Bolagets skulder var i huvudsak leverantörsskulder om drygt 65 miljoner kronor.

Men Skandinaviska Glassystem har en större fordran på sitt moderbolag. Det finns också flera tvistiga fordringar på beställare som i sig inte är helt enkla att värdera. Det förekommer också många krav från leverantörer och kunder, som menar att Skandinaviska Glassystem ådragit sig skadeståndsskyldigheter i projekt. Det är fråga om tvistiga fordringar och Bolaget menar att det inte finns någon skuld.

– Moderbolaget arbetar med att lösa sin finansiering, och när detta är gjort, kommer diskussioner att tas upp om hur betalning skall ske. Nästa steg är att nå en uppgörelse med bolagets fordringsägare, genom ett ackord, fortsätter Stefan Skeppstedt.

När ackordslikviden är utbetald, avser bolaget att göra strategiska nyanställningar, och satsningar på nya lönsamma projekt i de geografiska regioner där man upplever att det finns en intressant marknad. Bolaget avser att lämna in en förlängningsansökan för rekonstruktionen.