Nyheter

Fastighetsägarna gör gröna vågen

13 svenska fastighetsägare har bildat nätverket Sweden Green Building Council, SGBC, som på kort tid fått 89 medlemsföretag.

På bara några dagar har organisationen fått 76 nya medlemmar och i dag ansökte även Sveriges Byggindustrier om medlemskap.

Ett syfte med nätverket är att delta i vidareutvecklingen av ”Leed” och andra klassifierings- eller certifieringssystem för energisnåla och ekologiskt hållbara byggnader. Dessutom hoppas man kunna påverka politiker och andra beslutsfattare. Nätverket ska också fungera som ett slags kunskapsbank som kan reda ut frågeställningar och oklarheter i och omkring certifieringssystemen. Man ska ordna utbildningar, seminarier, delta i internationella ”workshops”.

Nyligen var det svenska nätverket med och arrangerade en internationell konferens i Stockholm där bland annat USA:s Sverigeambassadör deltog, tillsammans med flera internationella storheter på hållbart samhällsbyggande.

Nästan alla de kända svenska byggbolagen är redan med. Flera banker är med på medlemslistan, liksom, försäkringsbolag, kommuner, energibolag och många andra.

SGBC är öppet för alla inom bygg- och fastighetsbranschen som ”vill bidra till ett hållbart samhällsbyggande.”

Från två sidor

Vd för det nya nätverket, med kontor på Drottninggatan i Stockholm, är Bengt Wånggren från Fastighetsägarna AB.

Ordförande är Monika von Schmalensee från White Arkitekter.