Nyheter

Fastighetsbolag <br/> stämmer kommun

Den nya detaljplanen la en död hand över Byggnads AB Bröderna Perssons sex fastigheter i Kristianstad.<br/> Det hävdar bolaget, som nu stämmer kommunen och kräver att den löser in fastigheterna för 40 miljoner kronor.

I stämningsansökan till fastighetsdomstolen vid Malmö tingsrätt berättar Byggnads AB Bröderna Persson om sina planer på att renovera och bygga nya byggnader på de sex fastigheterna. 2004 ville en hyresgäst ha större lokaler och Bröderna Persson ansökte om bygglov.

Men kommunen meddelade att bygglovet inte kunde beviljas på grund av att en ny detaljplan skulle antas. Samtidigt uppgav kommunen att den var intresserad av att köpa Bröderna Perssons fastigheter i området.

På grund av att Bröderna Persson förväntade sig en köpediskussion om fastigheterna opponerade sig företaget inte mot den nya detaljplanen för området, som antogs i oktober 2008.

Men köpediskussionerna kom inte igång förrän i slutet av oktober 2008, och avbröts av kommunen ett par månader senare.

Enligt den nya detaljplanen får fastigheterna användas som mark för idrott och parkering, verksamhet för småindustri får bedrivas fram till den 31 juli 2018.

Obefintligt intresse
Men det räcker inte, menar Bröderna Persson. Intresset för att teckna hyreskontrakt på fastigheterna är nu obefintligt, och eftersom kommunen har meddelat att bygglov inte kommer att ges ligger en död hand över området, skriver Bröderna Persson: ”Fastigheterna blir därför, istället för att vara en lönsam del i fastighetsförvaltningen, onyttiga och i det närmaste en belastning för Bröderna Persson.”

Kristianstads kommun anser dock inte att den har någon skyldighet att lösa in fastigheterna. Till Kristianstadsbladet uppger kommunalråd Bengt Gustafson (M) att köpeförhandlingarna avbröts på grund av att Bröderna Persson krävde 40 miljoner.

– Vi har tre oberoende värderingar av fastigheterna som pendlar mellan 19 och 23 miljoner kronor, säger han till Kristianstadsbladet.

Givetvis finns ett förhandlingsutrymme, men det är ett alldeles för stort spann mellan 20 och 40 miljoner kronor, säger Annelie Karlsson (S), ledamot i kommunstyrelsen, till Kristianstadsbladet.