Nyheter

Fastighetsyoga, machokultur och raka rör

Vad hände i Almedalen 2016? Jo – Andersson Gustafsson Advokatbyrå gjorde entré.

Det har varit en fantastisk upplevelse med många intressanta diskussioner och seminarier. Vad vi framförallt har slagits av är det unika och fantastiska i den öppenhet och dialog som förekommer mellan politiker, näringsliv och vanliga medborgare. I varje gatuhörn pågår debatt. Frågorna som behandlas under Almedalsveckan spänner över en otrolig mängd områden och var man än går möts man av samma engagemang och vilja till möte i stort och smått.

Vi har framförallt besökt många seminarier på temat offentlig upphandling och byggande. Själva arrangerade vi en het debatt om de nya upphandlingsreglerna där frågan om kollektivavtalsliknande krav stod i fokus. Arrangemanget blev både lyckat och välbesökt. Vi uppskattar det intresse som visades av både debattdeltagare och besökare.

I Almedalen tog vi också tillfället i akt att lyssna på och besöka seminarier inom helt andra områden än de vi normalt stöter på – EUs framtid och Brexit, skillnad mellan boende i städer och på landsbygd, reportrar utan gränser, livsmedelsförsörjningen i händelse av kris, fastighetsyoga för en rörligare bostadsmarknad för att nämna några. Arrangemangen har varit väl genomarbetade, grundligt förberedda och väckt engagemang hos lyssnaren. Vi har gått därifrån fyllda av nya idéer och diskussionerna har följt med vidare över lunchen, kaffestunden och middagen. Att lyfta blicken från det egna skrivbordet och skaka av sig paragraferna ger en känsla av att befinna sig i ett större sammanhang och en vilja att påverka.

Det som har engagerat oss mest är frågan om jämställdhet i yrkeslivet. Ämnet aktualiserades redan på söndagkvällen när vi var på 5050-klubbens mingel. 5050-klubben verkar för en jämställd IT- och telekombransch och frågan för kvällen var ”Hur ser vi till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden”. Debattörer var bland andra Annie Lööf, Gudrun Schyman och Birgitta Olsson.

Frågeställningen togs också upp inom ramen för Byggnads och Byggchefernas kampanj Stoppa Machokulturen. På seminariet ”Byggbranschen det stora utvecklingssamtalet” behandlades frågan om vårt eget ansvar för att utveckla och förändra attityder och beteenden för att därmed kunna nå målet att få en jämställd byggbransch och stoppa machokulturen. Vi tror att det finns mycket att vinna på en modernare kultur såväl i byggbranschen som i våra egna korridorer. Precis som Stoppa Machokulturen framhåller är det inte bara en jämställdhetsfråga utan lika mycket en arbetsmiljöfråga som berör både män och kvinnor. Alla kan vi vara med och påverka. Det är den känsla som vi tar med oss från Almedalen 2016.

Liselott Fröstad
Viktoria Edelman
Eleonore Gustafsson
Jenny Kenneberg
Maja Rothpfeffer f. Löfgren
Jaana Nilsson

Andersson Gustafsson Advokatbyrå