Nyheter

Fattade beslut om Slussenterminalen

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har beslutat att påbörja planarbetet för Slussens nya bussterminal i Katarinaberget.

– Vi hade velat bordlägga ärendet, säger Maria Östberg Svanelind (S), vice ordförande i nämnden.

På Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 september stod planarbetet för Slussens bussterminal på dagordningen.

– Vi fattade beslut i enlighet med kontorets förslag. Det betyder att vi kommer att påbörja detaljplaneprocessen, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd.  

Maria Östberg Svanelind (S), vice ordförande i nämnden, är inte nöjd med beslutet. Oppositionen, S, MP och V, hade till mötet lagt ett gemensamt förslag och ville bordlägga ärendet, men det sa majoriteten nej till.

– Det är oansvarigt att tre dagar för valet skynda fram ett beslut med ofullständigt underlag, säger hon till Byggvärlden.

Enligt Maria Östberg Svanelind är beslutsunderlaget bristfällig och det saknas avgörande information, bland annat saknas underlag som belyser konsekvenserna av att tunnelbana nu planeras till Nacka. Hon menar att det också saknas ekonomiska kalkyler för projektet och det saknas beslut om finansiering. 

Regina Kevius är nöjd med att man nu kommer igång med att påbörja detaljplaneprocessen för bussterminalen.

– Det är ett arbete som kommer att pågå långt framåt. Vi tycker att det är mer ansvarsfullt att sätta igång arbetet än att skjuta på beslutet.  

Maria Östberg Svanelind vill gärna se en annan lösning än ”Sten Nordins förslag”.

– Vi Socialdemokrater skulle vilja göra ett omtag av hela projektet och ta in en oberoende expertgrupp. Vi är medvetna om att det behövs en ny Slussen och att arbetet måste komma igång någon gång, men vi  vill göra förändringar i projektet, säger Maria Östberg Svanelind.