Faveo förvärvar Projektkontroll AB

Faveo förvärvar Projektkontroll AB
Tar över hela verksamheten.

Faveo projektledning har förvärvat teknikkonsultbolaget Projektkontroll AB.

Avtalet, som undertecknades den 29 oktober, innebär att Faveo tar över hela verksamheten i Projektkontroll AB.
Projektkontroll är ett teknikkonsultbolag som sedan 1991 erbjudit stöd åt fastighets- och anläggningsägare inom sektorerna samhällsbyggnad, miljö och energi.
Företaget har 15 medarbetare placerade vid de två kontoren i Hallsberg och Öregrund. Alla blir de nu en del av Faveo projektledning.

Företagen har samarbetat under ett antal år och under sommaren tog diskussionen om samgående ny fart.