Nyheter

Fel använda enstegstätad fasad

Det var fel av Myresjöhus att använda metoden enstegstätad fasad i villorna i Svedala.

Det slår Högsta domstolen fast.

Men om felet ska klassas som väsentligt och om det har sin grund i entreprenörens vårdslöshet återstår att prova.

Det så kallade ”putsmålet” består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Husen drabbades av fukt- och mögelskador.

Så här skriver HD i sitt beslut: ”Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad”.

HD menar vidare att ”risken för problem med mögel, röta och dålig lukt innebär att konstruktionen med enstegstätad fasad inte är lämplig för sitt avsedda ändamål. Resultatet av entreprenörens arbete svarar inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till omständigheterna. Därmed föreligger det fel i entreprenaden enligt bestämmelsen i ABS 95 kapitel 2 paragraf 6a.”

– Vi får leva med det faktum att konstruktionen utgör ett fel. Vi har pekat på att metoden var typgodkänd av SP och vedertagen i branschen under de år som husen uppfördes. Högsta domstolen har sista ordet och det är bara att acceptera deras besked, säger Peter Savin, advokat som företräder Myresjöhus, till Byggvärlden.

Efter domen återstår flera frågor att ta ställning till, och HD meddelar prövningstillstånd i frågan om Myresjöhus ansvar är begränsat i enlighet med ABS 95 kapitel 5 paragraf 7. Paragrafen behandlar om entreprenören efter garantitidens utgång, som det varit frågan om i Svedala, endast ansvarar för väsentliga fel som har sin grund i vårdslöshet.

Denna punkt är betydande för frågan om eventuellt skadestånd till husägarna.

En annan fråga som återstår att pröva är förbudet mot partsbyte i entreprenadavtalet. Ska även husägare som köpt i andrahand kunna få ersättning? Andrahandsköparnas talan ogillades av hovrätten men HD meddelar prövningstillstånd på denna punkt.

I Eksjö tingsrätt dömdes Myresjöhus att betala åtta miljoner i reparationskostnader åt fastighetsägarna. Göta hovrätt rev senare upp tingsrättens dom och friade Myresjöhus från ansvar. 

– HD:s dom var ganska väntad. Men den intressantaste frågan kvarstår för det här målet att pröva, nämligen om de fel som upptäckts efter garantitidens utgång har sin grund i vårdslöshet, säger Johan Rosén, advokat inom bland annat entreprenadrätt på Andersson Gustafsson Advokatbyrå.