Nyheter

Fel att använda kran i gruvschakt

Att hissa två arbetare i en korg med en kran, som LKAB gjorde i Vitåforsgruvan, är fel arbetsmetod, enligt Arbetsmiljöverket.

Utredningen om olyckan där två arbetare omkom går vidare. Männen hissades med kran i en korg i det djupa schaktet. Linan rullade ut helt från kranens lintrumma och släppte sedan från trummans infästning. Arbetet männen gjorde i schaktet var planerade. Enligt Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör Anita Israelsson borde arbetet därför genomförts annorlunda.

– Metoden med kran och korg bör man bara använda vid kortvariga eller tillfälliga arbeten. Till exempel om man ska rädda någon. Det här arbetet fanns i en plan. Vi bedömer inte att det var kortvarigt eller tillfälligt.

Det finns andra arbetsmetoder för planerade längre arbeten. Enligt Anita Israelsson har LKAB, som driver Vitåforsgruvan, tidigare använt hängställning i arbeten i schakt. Männen som omkom utförde arbetet åt NCC som är entreprenör i gruvan. LKAB är i det här sammanhanget byggherre och byggarbetsmiljösamordnare.

– Det betyder att LKAB ansvarar för såväl planering som projektering och utförande, säger Anita Israelsson.

Arbetsmiljöverket skickade den 17 juni en underrättelse om föreläggande till LKAB. Myndigheten vill veta hur gruvbolaget ska säkerställa att lyft av personer i schakt under jord i fortsättningen endast utförs med rätt utrustning.

Per Erik Lindvall, direktör för LKAB Malmberget är tveksam till Arbetsmiljöverkets analys.

– Det är inte de mobila kranarna som är orsaken till olyckan utan det är infästningen på trumman och sådana olyckor kan även ske på stationära trummor, säger han till Norrländska Socialdemokraten.

Kranlyft bara tillåtna ibland

Personer får bara lyftas med kran eller truck om det är ”svårt eller olämpligt” att använda utrustning som är avsedd för personlyft, typ bygghissar.

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar.