Hissolyckan

Fel vid monteringen av olyckshissen – enligt tillverkaren

Polisens kriminaltekniker vid olycksplatsen i Ursvik i Sundbyberg där fem män omkom i en hissolycka. Foto: Magnus Lejhall / TT
Polisens kriminaltekniker vid olycksplatsen i Ursvik i Sundbyberg där fem män omkom i en hissolycka. Foto: Magnus Lejhall / TT

Enligt hisstillverkaren Alimak finns en betydande avvikelse från installationsanvisningarna för olyckshissen i Sundbyberg. Två av mastsektionerna har inte bultats ihop, hävdar man.

Tre seniora experter från Alimak-gruppen har tillsammans med utredare från Statens haverikommission och polisen på olycksplatsen genomfört observationer av olyckshissen.

Baserat på de observationer som gjorts har de dragit slutsatsen att två av mastsektionerna som håller hissen, eller lyften som företaget kallar installationen, på plats inte har bultats ihop, vilket kan vara orsaken till att den föll till marken. Detta är en betydande avvikelse från installationsanvisningarna menar man. Installationen har inte utförts av Alimak Group.

– Vid installationen finns en installationsmanual med tydliga instruktioner. Dessutom finns en operatörs- och underhållsmanual som även innehåller dagliga säkerhetsinspektioner för att säkerställa att lyften fungerar som avsett. Jag vill återigen betona vikten av att följa instruktionerna som följer med produkten under installation och användning”, säger Ole Kristian Jødahl.

Hissen som användes vid olyckan är en Alimak Scando 650, en standardlyft som används på byggarbetsplatser för att transportera passagerare och material på höjden.