Nyheter

Felaktig upphandling när Scaniarinken rustades

Konkurrensverket går  till domstol och kräver att Telge Fastigheter ska dömas att betala en halv miljon kronor i böter. Detta efter att de gjort en felaktig upphandling i samband med renoveringen av Scaniarinken.

Telge Fastigheter byggde om och renoverade sportanläggningen Scaniarinken i Södertälje. Arbetet påbörjades under 2017 och för utförandet av ombyggnationen använde sig Telge Fastigheter av ett befintligt ramavtal med en byggentreprenör.

Under bygget köptes bland annat digitala skärmar och teknisk utrustning för sju miljoner kronor. Denna del av upprustningen annonserades inte enligt upphandlingsreglerna. Kontrakt skrevs i stället direkt med en byggentreprenören, utan föregående annonsering.

Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling, menar Konkurrensverket, som nu vänder sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Telge Fastigheter döms att betala 500 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Utan annonsering ökar risken för att det inte är det bästa avtalet till det bästa priset som vinner upphandlingen. Det är därför viktigt att det avtal som ingås avser det kontraktsföremål som har annonserats och därmed legat till grund för leverantörernas anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

– Otillåtna direktupphandlingar, som görs utan att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud, är överträdelser som vi prioriterar i vårt tillsynsarbete.