Nyheter

Fem åtalas efter Kistaraset

Det rättsliga efterspelet efter Kistaraset som tog en byggnadsarbetares liv rycker allt närmare. Åklagare Leif Johansson avser att åtala fem personer för olyckan.

I somras rasade stålstommen och betongbjälklaget vid utbyggnaden av Kista Galleria. Två montörer drogs ned i fallet, en av dem dog omedelbart.

Kammaråklagare Leif Johansson avser att åtala fem personer efter olyckan. Två personer från Cremona Byggkonsult, två personer från Ruukki, samt en person från Forsen Projekt.

Cremona hade i uppdrag att rita konstruktionen för stålstommen, Ruukki hade totalentreprenaden på bygget av stommen och Forsen hade samordningsuppdraget.

De som väntas åtalas från Cremona är handläggaren och dennes chef, som också är en av delägarna till företaget. Tidigare har även vd:n varit misstänkt, men han har nu avförts.

Från Ruukki är det en lokal platschef och dennes chef som väntas åtalas. Från Forsen är det en samordningsansvarig.

Åklagaren menar att Cremona har gjort sig skyldig till konstruktionsfel i och med att en avväxlingsbalk gavs ett för smalt liv. Avväxlingsbalken gav vika när betongplattorna lastades ovanpå den.

Dessutom menar Leif Johansson att Ruukki borde ha reagerat på balken och krävt att arbetarna skulle ha livlinor.

– Det var ett bråk mellan den omkomne och chefen på Ruukki. Den omkomne hade påtalat att balken inte skulle hålla, det har han berättat för sin hustru, sin bror och en arbetskamrat. Men chefen säger att bråket handlade om livlinor, berättar Leif Johansson.

Forsen lastas för trafiksituationen på Hanstavägen nedanför bygget. När stålstommen vek sig rasade betongplattorna över en bilist som skadades svårt.

– Forsen hade inte rett ut trafikfrågan och inte fått trafiksituationen bedömd av vederbörlig myndighet. De hade inte tillstånd att spärra av väghalvan, de hade inte tillstånd att stå med flaggvakter och kranen stod på en otillåten plats, säger Leif Johansson.

Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande av kroppsskada. Straffskalan för dessa brott sträcker sig från böter till fängelse i sex år.

När det gäller den samordningsansvarige från Forsen ska åklagaren endast åtala för vållande till kroppsskada och när det gäller handläggaren från Cremona ska åklagaren yrka på att domstolen bedömer hennes brott som grovt.

Leif Johansson kommer också att yrka på att Cremona, Ruukki och Forsen döms att betala företagsbot.

Åklagaren väntas lämna in sin stämningsansökan i maj. Rättegången hoppas han kommer hållas i början av hösten.