Nyheter

Fem byggaktörer skriver på avtal för nya stadsdelen i Göteborg

Visionsbild Masthuggskajen. Bild: Kanozi

Nu möjliggörs en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.

– Det kommer bli en stadsdel full av kontraster. Framförallt utmärkande för konsortiets arbete med den här detaljplanen är att kulturen har varit ett bärande och tydligt uttalat element och att Masthuggskajen har varit ett pilotprojekt för hållbar stadsutveckling, det gör området unikt och väldigt spännande, säger stadsutvecklingschef Rune Arnesen, Älvstranden Utveckling. 

Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan som är den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Området ska utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för kultur och nöje. 
Innehållet i Masthuggskajen är 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser och en total yta av 320 000 m2 BTA varav hälften bostäder och hälften kontor. Av bostäderna kommer det att byggas både hyresrätter och bostadsrätter. Med utvecklingen av Masthuggskajen binds intilliggande områden samman och stärker kopplingarna mot bland annat Järntorget, Långgatorna, Masthugget och över älven till Lindholmen.

De fem byggaktörer som har undertecknat avtal är Elof Hansson Fastigheter som med Global Business Gate ger internationellt inriktade företag och organisationer en kontors- och mötesplats, Stena Fastigheter som utvecklar bostäder, lokaler och flera olika mötesplatser, bland annat ett visitor center för Ostindiefararen Götheborg. Balder Fastigheter fokuserar på det nya hotellet Hotell Draken tillsammans med Folkets Hus och NCC på moderna arbetsplatser, medan Riksbyggen tar hand om flertalet av bostadsprojekten.

Masthuggskajen är den största detaljplanen i Göteborgs innerstad i modern tid. NCC:s del i projektet omfattar tre kontorsprojekt fördelat på 37 000 kvadratmeter varav två planeras att byggstartas under 2019. 
– Vi har under nio år arbetat ihop i ett konsortium och drivit detaljplanen för utbyggnaden av den nya stadsdelen. Jag är väldigt stolt över att vi på NCC kunnat bidra med vår breda kompetens för att nå denna milstolpe i satsningen. Jag ser fram emot att komma vidare i detta spännande projekt, säger Johanna Hult Rentsch, Regionchef Väst, NCC Property Development.

– Det här är verkligen en milstolpe för hela staden och resultatet av ett fokuserat arbete.Vi är väldigt glada över att vi går in i en genomförandefas för att förverkliga Masthuggskajen. Byggstart planeras till i vår och området väntas stå färdigt om cirka 10 år, avslutar Lena Andersson, vf på Älvstranden Utveckling.