Fem län bygger <br></br> fler bostäder

Fem län bygger
<br></br> fler bostäder
Det byggs allt färre bostäder, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Men i fem län är situationen den omvända.

Den nedåtgående bostadsbyggartrenden märks mest i Norrbotten, tätt följt av Jämtland och Västernorrland. I Norrbottens län har antalet påbörjade bostäder minskat med 75 procent första halvåret 2008, jämfört med motsvarande period 2007. Men byggandet i länet minskar från blygsamma nivåer. Bara 230 bostäder påbörjades januari till juli 2007, en blygsam siffra som i år sjunker till 45 nybyggen.

Första halvåret 2008 påbörjades 12 500 lägenheter i riket, en minskning med 7 procent jämfört med första halvåret 2007 då 13 458 lägenheter var under produktion. Mest minskar byggandet av lägenheter i flerbostadshus, från 6 474 påbörjade bostäder 2007 till 6 100 i år.

I storstadsområdena minskade antalet påbörjade lägenheter från 6 458 första halvåret 2007 till 4 634 motsvarande period i år.

I fem län byggs det däremot fler lägenheter i år. Uppsala, Jönköpings, Värmlands, Västmanlands och Västerbottens län visar uppåtgående kurvor för nyproduktion av bostäder. Västerbotten hör till dem som ökar bostadsbyggandet mest, från 208 till 384 bostäder.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke